Jouw uitdaging

Duurzaam succes

Ondernemersvragen, antwoorden en oplossingen

Duurzaam succes

Hoe maak ik mijn onderneming toekomstbestendig?

Toekomstbestendig, dat is langetermijn succesvol. Voor lange termijn succes moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. We noemen er hier enkele:

  1. Een up to date business model
  2. Actief zijn in een aantrekkelijke markt met potentie
  3. Krachtig en competent management
  4. Een duidelijk en samenhangend duurzaamheidsbeleid
  5. De juiste keuzes maken, en het lef hebben om nee te zeggen
  6. Goed inzicht in de onderneming en omgeving
  7. Voortdurende alertheid, flexibiliteit en actiebereidheid
  8. Focus op continu verbeteren

Afhankelijk van je behoefte kunnen we een maatwerk oplossing bieden. Maar vaak is onze integrale ondernemingsscan een prima 0-meting als basis voor de vervolgaanpak.

De markt om je heen verandert en vraagt om een passend antwoord?

Je merkt dat de markt verandert: er komen nieuwe concurrenten uit onverwachte hoek, loyale klanten ‘gaan vreemd’, nieuwe producten en diensten verdringen jouw aanbod, de bereidheid om te betalen voor je bestaande producten en diensten neemt af. Dit zijn signalen dat je business model achterhaald is. Niets doen is geen optie. We ondersteunen je graag met een analyse van je markt en business model en met het bepalen en kiezen van een krachtig strategisch antwoord.

Ik mis voldoende inzicht in mijn kansen en knelpunten.

Zonder dit inzicht kun je niet lange termijn succesvol zijn. Er is een goede externe en interne analyse nodig. De externe analyse gaat over de markt en de omgeving waarin je onderneemt. De interne analyse richt zich op je onderneming zelf. Wij ondersteunen je graag met het maken van deze analyses en het kiezen van een krachtige strategie als antwoord op de uitkomsten van de analyses.

Het directie-/managementteam functioneert onvoldoende?

Het is heel normaal bij een groeiende onderneming of een veranderende markt dat het begint te kraken bij het directie- en managementteam. Als het kraakt is het vaak zo dat je mensen er niet in slagen om mee te groeien in een andere rol. Soms zijn aanvullende competenties nodig. Wij coachen directie- en MT leden en helpen bij het opstellen van een profiel als aanvullende competenties nodig zijn die niet binnen je huidige directie- en managementteam aanwezig zijn.

Hoe verhoog ik onze innovatiekracht?

Zoals alles wat je wilt realiseren moet je innovatie organiseren, heldere doelen stellen en de output monitoren. Daarbij is het van belang om 2 valkuilen te vermijden:

  1. Huidige omzet gaat voor, innovatie doen we pas als het directe werk gedaan is.
  2. Innovatie zweeft, raakt los van de werkelijkheid en de core business.

Wij ondersteunen bij het goed inrichten van het innovatieproces.

Hoe realiseer ik een proces van continu verbeteren?

Continu verbeteren moet je organiseren, niet omdat het hot is, maar omdat het een voorwaarde is voor lange termijn ondernemingsscucces. Graag helpen we bij het inrichten van een effectief proces van continu verbeteren.

Relevante cases