Jouw uitdaging

Rendement & Cash

Jouw uitdagingen

Rendement & Cash

Hoe realiseer ik een gezond rendement?

Het rendement is de resultante van de prestaties van alle onderdelen van je onderneming. Daarom is het goed om de integrale onderneming tegen het licht te houden met onze integrale ondernemingsscan. Daarna kunnen we op basis van de uitkomsten inzoomen op kansen en knelpunten.

Als je al een idee hebt wat de kansen en knelpunten zijn kunnen we onze aanpak direct daarop af stemmen.

Geen inzicht in het rendement per klant/product/dienst/markt?

Goed inzicht in het rendement per klant/product/dienst/markt is een basale voorwaarde voor lange termijn ondernemingssucces. Zonder dit inzicht kun je niet voldoende grip hebben op je onderneming en niet de juiste noodzakelijke keuzes maken. Het rendement zal zonder dit inzicht nooit optimaal zijn en je ondernemingsdoelen zullen nooit maximaal worden gerealiseerd. Vroeg of laat wordt je negatief verrast en moet je ingrijpen. Maar hoe grijp je in zonder inzicht? Begin vandaag nog met het verkrijgen van het noodzakelijk inzicht. We helpen je daar graag bij.

Hoe krijg ik grip op mijn kasstromen?

Net als grip op rendement is grip op kasstromen cruciaal voor het lange termijn succes van je onderneming. Dat belang neemt toe als je cash positie afneemt of je cash behoefte toeneemt.

Door middel van business intelligence kunnen we je een goed inzicht bieden in je kasstromen en, als voldoende data daarvoor voorhanden zijn, ook een prognose van je kasstroom in het dashboard opnemen. Voor echt goed zicht op je toekomstige kasstromen is scenario-analyse onmisbaar. Het belang daarvan neemt toe naarmate je onderneming slechter presteert en de vooruitzichten slechter of onzekerder worden. Wij ondersteunen graag bij het optimaliseren van je cashpositie en het krijgen van optimaal inzicht in je toekomstige kasstromen. Net als rendement is cash de resultante van de prestaties van alle onderdelen van je onderneming. We helpen je graag om grip op je kasstromen te krijgen.

Ik moet gaan investeren: hoe onderbouw ik een gezonde business case en overtuig ik aandeelhouders/financiers?

Een goede business case geeft een duidelijk antwoord op vragen zoals:

  1. waarom is de investering nodig?
  2. welke alternatieven zijn er en waarom is de gekozen investering de beste optie?
  3. wat levert de investering naar verwachting op aan omzet, rendement en cash?
  4. wat zijn de kosten en uitgaven van de investering?
  5. welke risico’s en onzekerheden zijn relevant en wat is de mogelijke impact daarvan?

Afhankelijk van de omvang, het risico en/of de onbekendheid van bijvoorbeeld financiers met jouw onderneming en business, zal je bovenstaande vragen met meer diepgang moeten beantwoorden. Een interne en externe analyse van de onderneming horen daar dan zeker bij. Hoe aantrekkelijk zijn de markten waarin jij je producten en/of diensten aanbiedt op langere termijn, en waarom ben jij met jouw onderneming in staat om die kansen in de markt optimaal te benutten? Een goede financiële onderbouwing is van belang, met prognoses van resultaten en kasstromen op basis van meerdere scenario’s.

Een goede onderbouwing is maatwerk. Wie moet je overtuigen en wat zijn de argumenten die hij/zij zoekt om tot een beslissing te komen?

Wij hebben meerdere investeringsprojecten samen met de ondernemer/directie onderbouwd en ook financieringen daarvoor gerealiseerd. Graag bespreken we jouw gewenste investering en helpen we je om de juiste aanpak te bepalen en te realiseren.