Klantcase

Food, AGF en Bloemen (2)

Klantvraag

Een agrarische onderneming voert het circulaire principe steeds verder door in de bedrijfsvoering. In een afzonderlijke onderneming zijn twee biogasinstallaties ondergebracht. De hoofdleverancier heeft risicokapitaal verstrekt en participeert vanaf de aanvang in de onderneming. Tot de onderneming volwassen is en heeft aangetoond de installaties zelfstandig met een goed rendement te kunnen exploiteren. De leverancier wenst dan als aandeelhouder en verstrekker van achtergestelde leningen uit te stappen om de middelen te kunnen investeren in nieuwe projecten. De huisbankier is vanwege de omvang van de bestaande financiering niet bereid extra financiering aan te bieden.

Onze aanpak

Wij helpen de ondernemer alternatieve financiering te vinden en stellen in dat kader een financieringsmemorandum op met een toelichting op de business en de verkoop- en inkoopmarkt, en balans-, resultaat- en kasstroomprognoses. Vervolgens leggen we contact met een zestal uiteenlopende alternatieve financiers. Op basis van de voorstellen die we van deze financiers ontvangen wordt door de ondernemer een keuze gemaakt voor een crowdfunder. Wij begeleiden het proces namens de ondernemer tot en met het moment van de daadwerkelijke realisatie.

Wat levert dit op?

De onderneming is succesvol geherfinancierd.