Branche expertise

Organisaties met maatschappelijke doelstelling

Nieuwsberichten

Jouw uitdagingen

Organisaties met maatschappelijke doelstelling zijn zeer divers. Denk aan SW-bedrijven, afvalinzameling, goede doelen, ambulancevervoer, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Ondanks de diversiteit hebben deze organisaties vaak veel gemeen. Ze opereren vaak op het snijvlak van publiek en privaat. En ze worden vaak (tenminste deels) gefinancierd uit publieke middelen. De volgende uitdagingen zijn bijna overal van toepassing:

  1. Hoe waarborg je een doelmatige besteding van de publieke middelen?
  2. Een goede verbinding tussen bedrijfsmatig werken en het optimaal realiseren van je maatschappelijke doelstellingen.
  3. Hoe ga je om met wijzigingen in regelgeving en de politieke omgeving?
  4. Hoe kun je in een dynamische omgeving succesvol en toekomstbestendig zijn?

Organisaties met maatschappelijke doelstelling

Onze oplossingen

Wij hebben affiniteit en ervaring met SW-bedrijven, afvalinzameling, fondsenwervende instellingen en een grote diversiteit aan zorgorganisaties. We kennen de dynamiek op het snijvlak van publiek en privaat en kunnen goed omgaan met een politieke context. We hebben succesvol een aantal collega organisaties naar ‘the next level’ geholpen.

Er zijn veel raakvlakken tussen onze andere branche expertises en de hier genoemde organisaties. Een SW-bedrijf/organisatie die de participatiewet uitvoert, soms aangeduid met de veel mooiere aanduiding ‘mensontwikkelbedrijf’, heeft veel overeenkomsten met ondernemingen uit de sectoren flex en facilitair. Daarnaast is er vaak ook sprake een behoorlijke logistieke component die weer overlapt met onze sectorervaring met betrekking tot transport en logistiek. Dat laatste geldt ook zeker voor afvalinzameling, ambulancevervoer en bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar inzet van middelen, materieel en mensen cruciaal is.

Veel van onze referenties zijn persoonlijke referenties uit de periode voor de start van het i2o label en zijn om die reden niet hieronder vermeld.

Organisaties met maatschappelijke doelstelling

 

Onze bewezen expertise

We voeren onder meer opdrachten uit met betrekking tot  het herdefiniëren van de strategie, het ontwikkelen van nieuwe business modellen, het benutten van waardevolle data, het realiseren van goede stuurinformatie door middel van business intelligence, het onderbouwen van investeringsbeslissingen en het met de bestuurders/directie en het managementteam en de RvC/RvT identificeren van kansen en knelpunten met de inzet van onze Integrale Ondernemingsscan®

 

Organisaties met maatschappelijke doelstelling