Branche expertise

Kinderopvang

Jouw uitdagingen

Kinderopvang

Tekort aan medewerkers vraagt om optimale inzet en minimaliseren uitstroom.

Uitdagingen zijn er volop in de sector kinderopvang. Het sectorbrede tekort aan gekwalificeerde medewerkers in relatie tot de grote vraag is één van de grootste thema’s van dit moment. Dit vraagt enerzijds om een effectief wervingsbeleid, maar vooral ook om succesvol beleid om medewerkers te behouden en zo goed mogelijk in te zetten. Optimale planning en beheersing en terugdringing van het ziekteverzuim zijn daarin cruciaal.

 

 

i2o biedt ondernemers in kinderopvang optimaal inzicht met behulp van Power BI

 

Onze oplossingen

Het begint met inzicht

Wij helpen het management van kinderopvangorganisaties om dit te realiseren door ze in één oogopslag inzicht te geven in de formatie, teamopbouw, verwachte uitstroom, inzet en planning van medewerkers ten opzichte van contracturen, gerealiseerd ziekteverzuim en voorspeld ziekteverzuim. Daarmee geven we het management de mogelijkheid om direct actie te nemen en bij te sturen. Bij bijvoorbeeld signalering van medewerkers met een hoge kans op toekomstig verzuim kunnen proactief acties plaatsvinden gericht op het voorkomen van dat verzuim.

Inzicht op basis van data uit HR- en planningssystemen en financieel systeem

Met behulp van Power BI bieden wij het management alle inzichten die nodig zijn om de kinderopvangorganisatie zo effectief mogelijk aan te sturen. We combineren daarbij data uit de gebruikte HR-applicatie, plansystemen en het financieel pakket. Juist die combinatie zorgt voor een integraal inzicht, zowel in de gerealiseerde resultaten, in totalen, per cluster en locatie, als in de toekomstige resultaten door een optimale planning en beheersing van je formatie.

 

i2o biedt ondernemers in kinderopvang optimaal inzicht met behulp van Power BI

Onze bewezen expertise

i2o biedt kinderopvang optimaal inzicht. Wat de dashboards voor deze sector betreft hebben we inmiddels ervaring met data uit SDB en AFAS HR en veel financiële applicaties, zoals Exact Oline, Exact Globe, AFAS Profit, Microsoft Dynamics AX, iMuis en Cash.