Jouw uitdagingen

Grip & Inzicht

Vraag en oplossing

Grip & Inzicht

Ik zie mooie kansen, maar de onderneming is er niet klaar voor?

Toekomstbestendig, dat is lange termijn succesvol. Voor lange termijn succes moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. We noemen er hier enkele:

  1. Een up to date business model
  2. Actief zijn in een aantrekkelijke markt met potentie
  3. Krachtig en competent management
  4. De juiste keuzes maken, en het lef hebben om nee te zeggen
  5. Goed inzicht in de onderneming en omgeving
  6. Voortdurende alertheid, flexibiliteit en actiebereidheid
  7. Focus op continu verbeteren

Afhankelijk van je behoefte kunnen we een maatwerk oplossing bieden. Maar vaak is onze integrale ondernemingsscan een prima 0-meting als basis voor de vervolgaanpak.

Onvoldoende grip op je onderneming?

Lange termijn ondernemingssucces kun je alleen realiseren als je grip hebt op je onderneming. Daarvoor moet je tenminste het volgende goed geregeld hebben:

  1. Goed inzicht in de prestaties van je onderneming t.o.v.  je ondernemingsdoelen
  2. Krachtig management
  3. Goede proces- en projectbeheersing.
Geen inzicht in het rendement per klant/product/dienst/markt?

Goed inzicht in het rendement per klant/product/dienst/markt is een basale voorwaarde voor lange termijn ondernemingssucces. Zonder dit inzicht kun je niet voldoende grip hebben op je onderneming en niet de juiste noodzakelijke keuzes maken. Het rendement is nooit optimaal en de ondernemingsdoelen worden nooit maximaal gerealiseerd. Vroeg of laat wordt je negatief verrast en moet je ingrijpen. Maar hoe grijp je in zonder inzicht? Begin vandaag nog met het verkrijgen van het noodzakelijke inzicht in je rendement.

Het directie-/managementteam functioneert onvoldoende?

Het is heel normaal bij een groeiende onderneming of een veranderende markt dat het begint te kraken bij het directie- en managementteam. Vaak zijn je mensen onvoldoende meegegroeid en slagen ze er niet in om mee te groeien in een andere rol. Soms zijn ook aanvullende competenties nodig. Wij coachen directie- en MT leden en helpen bij het opstellen van een profiel als aanvullende competenties nodig zijn die niet beschikbaar zijn binnen je directie- en managementteam.

Hoe benut ik mijn data?

Die vraag beantwoorden begint met het weten welke data je hebt en vervolgens met een beoordeling wat je met deze data kunt. Wij inventariseren je data en vertalen deze naar waarde voor je onderneming. We transformeren ongestructureerde data naar stuurinformatie waarmee je het succes van je onderneming een enorme boost kan geven.

Ik wil in één oogopslag op ieder moment weten of mijn onderneming op koers is?

Je hebt gelijk, iedere ondernemer, die lange termijn succesvol is, heeft dit inzicht. De enige manier om kort op de bal te ondernemen en het spel te winnen, is inzicht en overzicht creëren, en van daaruit het spel tactisch goed spelen. Wij realiseren graag een goed dashboard voor je waarmee je dit inzicht en overzicht hebt. Dan kun jij je focussen op het spel.

Hoe optimaliseer ik processen en projecten?

Voor zowel processen als projecten zijn er een aantal vuistregels die je goed moet toepassen. Grip en inzicht zijn kernwoorden. T.a.v. projecten stellen we vaak vast dat de randvoorwaarden om een project te laten slagen simpelweg niet goed zijn ingevuld. Een goede voorbereiding is hier meer dan het halve werk. We ondersteunen u graag bij het optimaliseren van processen en projecten. We kunnen daarbij gebruik maken van bewezen methodieken zoals Lean Six Sigma en bijvoorbeeld Prince2, waarbij we een pragmatische insteek nooit uit het oog verliezen.

Ik mis voldoende inzicht in mijn kansen en knelpunten

Dat inzicht heb je nodig om lange termijn succesvol te zijn. Er is een goede externe en interne analyse nodig. De externe analyse gaat over de markt en omgeving waarin je onderneemt. De interne analyse richt zich op je onderneming zelf. Wij ondersteunen je graag met het maken van deze analyses en het kiezen van een krachtige strategie als antwoord op de uitkomsten van de analyses.

Relevante cases