Klantcase

Flex en Facilitair (3)

facilitair
Klantvraag

De 2e generatie staat aan het roer van deze uitzendorganisatie. De ondernemer ziet kansen voor groei en tevens een noodzaak om de dienstverlening aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, waarbij de focus verschuift van detachering naar ontzorging van het totale HR-proces. De onderneming is in verandering. Diverse interne projecten zijn al gestart, waaronder het opzetten van BI-dashboards en een managementtraject op basis van managementdrives. Een welkome aanvulling hierop is onze integrale ondernemingsscan.

Onze aanpak

Met de directie en het managementteam brengen we met behulp van onze digitale scan vanuit 11 invalshoeken kansen en knelpunten in kaart en bespreken we in een sessie van 2,5 uur de uitkomsten.

Wat levert dit op?

Dit resulteert in de volgende top 4 aan actiepunten (op hoofdlijnen):

  1. Strategie: actualiseren, herijken en verdiepen strategie. Duidelijke koers en strategische acties bepalen en communiceren. Totaalaanbieder, brede dienstverlening, innovatie van dienstverlening, nieuwe markten en werving flexwerkers zijn belangrijke strategische thema’s.
  2. Management: is cruciaal om de strategie krachtig en eenduidig te realiseren; commitment, communicatie en kwaliteit management zijn voorwaarde.
  3. Managementinformatie: goede stuurinformatie is onmisbaar voor dagelijkse operatie en monitoring van de realisatie van de strategie en maakt ieders bijdrage daaraan transparant.
  4. ICT: kan een extra bijdrage leveren aan efficiency en ondersteuning van de processen.

De onderneming heeft nu duidelijkheid over de topprioriteiten en gaat zelf aan de slag om deze te realiseren en daarmee een verdere groei en optimalisatie van het rendement mogelijk te maken. Waar nodig kunnen en zullen wij ondersteunen.