Jouw uitdagingen

Strategie & Markt

Vraag & oplossing

Strategie & Markt

Toe aan een nieuwe strategische focus?

Veranderingen in de markt, maar ook bijvoorbeeld grote noodzakelijke investeringen, kunnen aanleiding zijn om de strategie te actualiseren en bij te stellen. Maar ook zonder zo’n bijzonder aanleiding is regelmatige herbeoordeling van de strategie zinvol, gewoon als APK voor je onderneming

Wij helpen je graag bij het bepalen en onderbouwen van je nieuwe strategische focus. Wij hebben dit al voor meerdere ondernemingen succesvol gedaan.

Hoe onderbouw ik onze strategie overtuigend?

Een overtuigende onderbouwing van je strategie is altijd goed, en noodzakelijk als je bijvoorbeeld serieuze financiering nodig hebt om je doelen te kunnen realiseren. Je zult dan je financier moeten overtuigen dat je een goede strategie volgt. Een goede onderbouwing is altijd gebaseerd op:

  1. een diepgaande externe en interne analyse,
  2. een goed beargumenteerde afweging van strategische opties, en
  3. een keuze voor die toekomstige producten, diensten en markten, met een hoge marktaantrekkelijkheid, waarbij  jouw onderneming de kracht heeft om die marktpotentie te benutten.

Wij begeleiden je graag bij het overtuigend onderbouwen van je strategie.

De markt om u heen verandert en vraagt om een passend antwoord?

Je merkt dat de markt verandert: er komen nieuwe concurrenten uit onverwachte hoek, loyale klanten ‘gaan vreemd’, nieuwe producten en diensten verdringen jouw aanbod. Dit zijn signalen dat je business model achterhaald is. Niets doen is geen optie. We ondersteunen je graag met een analyse van je markt en business model en met het bepalen en kiezen van een krachtig strategisch antwoord.

Hoe verhoog ik onze innovatiekracht?

Zoals alles wat je wilt realiseren moet je innovatie organiseren, heldere doelen stellen en de output monitoren. Daarbij is het van belang om 2 valkuilen te vermijden:

  1. huidige omzet gaat voor, innovatie doen je pas als het directe werk gedaan is,
  2. innovatie zweeft, raakt los van de werkelijkheid en de core business.

Wij ondersteunen bij het goed inrichten van het innovatieproces.

Relevante cases