Klantcase

Food, AGF en Bloemen (1)

AGF

Een onderneming, die als pionier gestart is met de import van exotisch fruit en inmiddels een leidende positie heeft met een zeer breed en diep assortiment ten behoeve van de horeca in Europa, loopt door de sterke groei aan tegen de grenzen van haar logistieke capaciteit. Om die reden wil de directie nieuwbouw realiseren op een nieuwe locatie. Beide aandeelhouders wensen een onafhankelijke en deskundige beoordeling van de business case, waarbij de strategie van de onderneming, het huidige en toekomstige business model en de investeringsplannen onderwerp van beoordeling zijn.

Na beoordeling van het beknopte strategisch plan 2017 besluiten we met de directie om een nieuw strategisch plan op te stellen op basis van een diepgaande externe en interne analyse, waarbij we ook onze Integrale Ondernemingsscan® inzetten en het complete MT betrekken om strategische opties in kaart te brengen.

Na afronding van het strategisch plan stellen we een financieel meerjarenplan op, waarbij diverse scenario’s zullen worden doorgerekend. Tevens stellen we een investeringsplan op, waarin eveneens meerdere scenario’s worden uitgewerkt.

Op basis van deze documenten zullen beide aandeelhouders besluiten of de beoogde investeringen bedrijfseconomisch rationeel zijn en welk investeringsscenario het meest passend is. Deze documenten kunnen vervolgens gebruikt worden om een financieringsmemorandum samen te stellen voor het verkrijgen van aanvullende externe financiering.