Onze oplossing

Duurzaamheid, MVO en CSRD

Nieuwsberichten

Hoe het werkt

Duurzaamheid is een kans!

Veel ondernemers worstelen met de concrete invulling van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk hierbij onder meer aan de energietransitie, ‘social return’ en circulariteit.

Dat duurzaam ondernemen een noodzaak is, is inmiddels wel duidelijk. Niet duurzaam ondernemen is geen optie meer, zeker niet voor de lange termijn. CO2-uitstoot leidt nu al voor een aantal ondernemingen tot CO2-heffingen en die groep zal in de nabije toekomst worden uitgebreid. De actuele CSRD-directive verplicht ondernemingen met een omvang vanaf € 50 mln. omzet om vanaf 2025 een rapportage op te stellen en te publiceren over het duurzaamheidsbeleid, de realisatie van de duurzaamheidsdoelen en de footprint (de impact op mens en milieu). Financiers zijn in toenemende mate alleen nog bereid financieringen te verstrekken als je aantoonbaar duurzaam onderneemt. Duurzaam ondernemen is geen vrije keuze meer, maar een ‘license to operate’ en een ‘license to grow’. Allemaal ontwikkelingen die je als ondernemer dwingen de slag te maken naar duurzaam ondernemen. Tot zover de negatieve benadering: duurzaamheid als noodzaak en bedreiging/risico.

Duurzaamheid is juist bovenal een kans. Een mogelijkheid om je onderneming positief te onderscheiden, en daarmee klanten en marktaandeel te behouden of zelfs te winnen (‘profit’) én tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu (‘people’ en ‘planet’). Profit is overigens een randvoorwaarde om duurzaam te kunnen ondernemen. Duurzaam ondernemen vergt op de korte termijn investeringen en offers, daar is investeringsruimte voor nodig. Op de langere termijn kan duurzaam ondernemen de profit ook verhogen; daar zijn al veel voorbeelden van.

Duurzaam ondernemen: ad hoc of strategie?

Veel ondernemers doen aan ad hoc beleid voor wat betreft duurzaamheid. Er worden spontaan enkele elektrische voertuigen besteld. Er wordt een aantal zonnepanelen geplaatst en er wordt wat minder geprint. Als een waardevolle klant het op prijs stelt worden direct of indirect enkele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet: ‘social return’. Allemaal waardevolle acties. Maar het kan zoveel krachtiger en kansrijker, zowel voor mens en milieu als voor je onderneming. Dat vereist een duidelijke visie, een strategie, lange termijndoelen, implementatie van een coherent duurzaamheidsbeleid, KPI’s, data, monitoring en bijsturen.

Van ad hoc naar strategie: hoe doe je dat?

Wij hebben het volgende stappenplan ontwikkeld. Daarmee helpen we je graag om je eigen duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, te implementeren, te meten, te monitoren, bij te sturen, te verbeteren en te rapporteren. Daarbij betrekken we vanaf stap 1 de SDG-doelen (‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties, zie illustratie hierna), de ESG-thema’s (‘Environmental, Social, Governance’) en de CSRD-richtlijn, zodat je in stap 8 in staat bent te voldoen aan de gestelde rapportage-eisen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op het stappenplan gaan we graag met je in gesprek.

Stappenplan duurzaamheid ESG CSRD i2o

i2o interdisciplinaire samenwerking

Het stappenplan vereist meerdere disciplines. Dat is de reden dat we samenwerken met onze partners. Vanuit i2o brengen we bedrijfskundige, financiële en data & business intelligence expertise in. Wij zijn sterk in het ondersteunen bij strategieontwikkeling en -implementatie, het ontwikkelen van toekomstbestendige ondernemingen, het ontsluiten en benutten van data en het bieden van inzicht/stuurinformatie met behulp van Power BI. Daarnaast hebben enkele teamleden vanuit hun voormalige accountantsachtergrond affiniteit met het opstellen van rapportageframeworks en rapportageprocessen. (NB: wij treden nooit op als accountant en verlenen geen assurance!).

Wat ons bovendien onderscheidt is dat we altijd vanuit een integrale focus op je onderneming werken. We hebben oog voor het totaal, zien de verbanden en interacties tussen alle onderdelen. Daarmee garanderen we dat onze oplossingen passen binnen het geheel van je onderneming. Concreet: je duurzaamheidsstrategie moet onderdeel zijn van je totale ondernemingsstrategie, en passen bij je business model (waarbij het niet ondenkbaar is dat je business model wijzigt als gevolg van je duurzaamheidsstrategie). Over die integraliteit zou nog veel meer te zeggen zijn, maar dat doen we graag in een gesprek. Onze partners brengen diepgaande expertise in op het gebied van duurzaamheid en CSRD-rapportages.

Het is tijd voor actie: het is zo 2025!

We redeneren bij voorkeur vanuit kansen, zoals in de inleiding is toegelicht. En dan zijn er zo veel argumenten om te stellen dat de tijd dringt. Maar vanuit de verplichtingen is dat ook het geval. Als je voldoet aan de CSRD-criteria die hiervoor genoemd zijn moet je dus over 2025 een CSRD-verantwoording opstellen, laten auditen en publiceren. Om daar in 2025 klaar voor te zijn is het essentieel om 2023 te benutten voor het ontwikkelen of actualiseren van je duurzaamheidsstrategie en de implementatie daarvan. In 2024 zou je vervolgens in staat moeten zijn om de realisatie van je duurzaamheidsdoelen te meten en te monitoren. Daarnaast zou je in 2024 al moeten warmdraaien met het opstellen van je CSRD-verantwoording, het ‘prescannen’ daarvan door je accountant, en het verbeteren. Als je dat lukt ben je in 2025 goed voorbereid om je CSRD-verantwoording definitief op te stellen en te laten auditen.

Doe onze i2o Duurzaamheidsscan®

Met onze i2o Duurzaamheidsscan® kun je een snelle nulmeting doen en inzicht krijgen in waar je met je onderneming staan voor wat betreft je duurzaamheidsstrategie en de implementatie en monitoring daarvan, en welke acties nodig zijn om daarin te verbeteren.

De SDG-doelen:i2o Duurzaamheidsscan® SDG doelen

Wat levert dit je op?

In de eerste plaats dat je met een goed doordachte en coherente duurzaamheidsstrategie, die ook nog eens goed is geïmplementeerd, in staat bent om je kansen die dit biedt te benutten. Winst voor de mens. Winst voor het milieu. En winst voor je onderneming.

In de tweede plaats beschik je over data & tools om de realisatie van je duurzaamheidsdoelen actief te monitoren en bij te sturen. Daarmee kun je continu verbeteren.

In de derde plaats ben je goed voorgesorteerd om te voldoen aan de CSRD-richtlijn die vanaf 2025 of mogelijk later van toepassing is voor jouw onderneming. Maar ook als je niet hoeft te voldoen vanuit de regelgeving is er veel reden om vanuit een morele verplichting of keuze duurzaamheid binnen jouw onderneming vorm te geven en je naar buiten toe te verantwoorden over je duurzaamheidsdoelen en de realisatie daarvan.

CO2 footprint dashboard