Nieuws

VSME: CSRD-‘light’ voor het MKB.

CO2 footprint dashboard CSRD ESG Grenzen CSRD grote ondernemingen opgetrokken naar € 50 mln. VSME

Groottecriteria verruimd

In november berichtten we al dat de groottecriteria die van toepassing zijn op verplichte toepassing van de CSRD zijn opgetrokken. Om onder de CSRD te vallen moet twee jaar op rij minimaal aan twee van de drie volgende eigenschappen voldaan worden:

  • een omzet van meer dan € 50 miljoen,
  • een balanstotaal van meer dan € 25 miljoen,
  • tenminste 250 werknemers (FTE).

VSME: CSRD ‘light’

Om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen bij het voldoen aan ketenverzoeken is de Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) ontworpen en in concept gepubliceerd. De consultatietermijn loopt tot 21 mei 2024; daarna zal de standaard definitief worden vastgesteld. De VSME biedt een vrijwillige rapportagestandaard voor kleine en middelgrote bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

De VSME helpt deze kleine en middelgrote ondernemingen om een duurzamere en verantwoorde bedrijfsvoering te realiseren en daarover transparant te zijn naar belanghebbenden. Dit zal niet alleen de reputatie van deze ondernemingen versterken, maar ook positieve effecten hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Het naleven van de VSME-standaarden is dan ook een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en ethische bedrijfspraktijk binnen het MKB.

De vrijblijvende VSME-standaard is specifiek ontworpen om niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan Environmental, Social & Governance (ESG)-verzoeken binnen hun waardeketen. Deze standaard is bewust vereenvoudigd, waardoor het fungeert als een toegankelijke instapmodule voor bedrijven die meer inzicht willen in duurzaamheid binnen hun organisatie.

Vrijwillig, maar nu al toepassen heeft voordelen

Er is dus geen verplichting om deze VSME-standaard te volgen. Maar het nu al vrijwillig toepassen heeft zeker voordelen.

  1. Als je naar verwachting binnen 3 jaar aan de CSRD moet voldoen kun je nu al vast oefenen en je voorbereiden op de implementatie van de CSRD straks. Ondernemingen die vanaf begin 2026 moeten rapporteren over 2025 hebben nu al een ongelofelijk strak tijdschema om op tijd klaar te zijn. Je rustig in je eigen tempo, en met je eigen voorlopige prioritering, voorbereiden helpt je straks klaar te zijn en alle betrokkenen binnen je onderneming te laten wennen aan de CSRD.
  2. Je krijgt waarschijnlijk nu al, maar zeker in de nabije toekomst, vragen van klanten en andere ketenpartners over je footprint en mogelijk ook andere ESG-thema’s. De handreiking die de VSME wil zijn helpt je om die vragen proactief te kunnen beantwoorden.
  3. Als je de VSME vrijwillig toepast en vrijwillig al start met transparant rapporteren over ESG-thema’s, je impact, je doelen en de realisatie daarvan, ontwikkel je een duurzaam imago en daarmee een voorsprong in de markt ten opzichte van concurrerende ondernemingen die eveneens (nog) niet onder de CSRD vallen. Tegelijk voorkom je dat je al te ver achter gaat lopen op grotere concurrenten die wel aan de CSRD moeten voldoen.

Kortom: het vrijwillig toepassen van de VSME is op z’n minst het overwegen waard.

i2o helpt je graag om de VSME toe te passen en je voor te bereiden op de CSRD-verplichtingen in de toekomst

Graag maken we kennis met je en gaan we met elkaar in gesprek. Allereerst om je te inspireren en kennis over te dragen. Maar ook om desgewenst een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van jouw onderneming en het rapporteren daarover. Klik hier voor contact.