Onze oplossing

Integrale Ondernemingsscan®

Nieuwsberichten

Hoe het werkt

De Integrale Ondernemingsscan® voeren we meestal uit met het complete managementteam, de directie en, indien van toepassing, de leden van de RvC/RvT of raad van advies. De scan bestaat uit 2 delen:

  1. een digitale vragenlijst die in ca. 30 minuten door iedere deelnemer wordt ingevuld, en
  2. een bespreking van de uitkomsten met een interactieve discussie van ca. 2,5 uur met de deelnemers.

De bedrijfsscan is een nulmeting van je onderneming op 12 cruciale onderdelen (recent hebben we duurzaamheid / MVO als 12e toegevoegd), en daarmee vrijwel integraal.

Je krijgt een rapportage van de uitkomsten als basis voor vervolgacties.

Wat levert je dit op?

Je krijgt integraal inzicht in de kansen voor en knelpunten van je onderneming. De scan leidt altijd tot verrassende uitkomsten. De scan resulteert in concrete acties waar je morgen mee aan de slag kunt en die je helpen om je onderneming toekomstbestendig en langdurig succesvol te maken. Het mooie is ook dat het de neuzen van je management dezelfde kant op zet, vanuit een gedeelde urgentie en gedeeld enthousiasme.

Zie voor voorbeelden onze referentiecases.

bedrijfsscan integrale ondernemingsscan

 

 

Wat zeggen onze klanten?

“De uitkomsten van de Integrale Ondernemingsscan® zijn waardevol. De bevindingen en aanbevelingen zijn terecht en worden herkend”

“Het is een mooie, volledige en veelzijdige scan!”

“Je zit met deze scan in de haarvaten van de onderneming, mijn complimenten!”

“N.a.v. de integrale ondernemingsscan met het hele management sessies gedaan om alle diensten en projecten te ranken op de volgende assen: Omzet- en margebijdrage, bijdrage aan het commercieel netwerk, risicoprofiel en impact op de organisatie. Op basis daarvan zijn een aantal negatieve keuzes gemaakt en zijn diensten daadwerkelijk beëindigd. Dit is nu ook structureel ingebakken in de besluitvorming t.a.v. nieuwe kansen. Door nee te zeggen tegen sommige kansen slagen we er veel beter dan voorheen in om onze beperkte middelen effectief in te zetten, met een hoger rendement tot gevolg.”

“Een prima sessie die erg goed past bij het bepalen van de speerpunten voor de toekomst”

“De scan biedt een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze onderneming”

“Boeiend om te vernemen hoe collega’s op uitkomsten ten aanzien van de geselecteerde onderwerpen reageren”

“De integrale ondernemingsscan is een goede tool is voor middelgrote ondernemingen, waarin de directie nog als meewerkend voorman actief is. Deze ondernemingen hebben vaak groeistuipen, management moet professioneler, reflectie en bezinning hebben geen prioriteit, de waan van de dag en ad hoc management is diepgeworteld in de cultuur.”