Blog

4 praktische tips die jou helpen om succesvoller te ondernemen

LANGE TERMIJN SUCCESVOL ONDERNEMEN

Iedereen wil succesvol zijn, zeker ondernemers. En liefst geen korte termijn succes, maar lange termijn succes. Dat betekent dat je onderneming klaar moet zijn voor de toekomst.

Wat succesvol ondernemen ook moge zijn, want dat is voor iedere ondernemer verschillend. Natuurlijk moet het rendement gezond zijn, en het liefst bovengemiddeld in je sector en markt. Maar de ondernemingsdoelen zijn meestal breder. Je hebt een passie, een missie, een drive, een bestaansrecht, en wellicht vallen daar ook mooie maatschappelijke, sociale en duurzaamheidsdoelen onder. Welk succesvol ondernemen je ook nastreeft, dat maakt voor praktische aanpak niet direct uit.

Er zijn en worden managementboeken vol geschreven over dit onderwerp. Misschien heb je tijd en zin om deze te lezen, misschien ook niet. Heel inspirerend vaak. Maar hoe realiseer je de inzichten daaruit nu binnen je bestaande onderneming op een praktische manier? Voor we daar antwoord op geven volgt nu eerst een kapstok voor lange termijn succesvol ondernemen.

 

KAPSTOK 

Veel recente publicaties gaan over het omgaan met de gevolgen en kansen van de huidige crisis, maar geven daarbij geen integraal en tijdloos concept. Een klassieker, bijna 20 jaar oud,  is “Good to Great” van Jim Collins met als ondertitel in de Nederlandse vertaling ‘waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken… en andere niet’; veel over geschreven, veel bekritiseerd. Maar desondanks biedt deze klassieker een mooie en bruikbare kapstok die tijdloos is.

Overigens, ‘good’ is ook al heel succesvol en dichter binnen handbereik dan ‘great’. Dus als het over praktisch en haalbaar gaat hoef je niet alle 7 principes in één keer te realiseren. 

 

De 7 principes

1. Excellent leiderschap.

2. Ze werven de juiste mensen.

3. Ze zien de harde feiten onder ogen, maar blijven vertrouwen op succes.

4. Ze vinden een antwoord op drie afbakeningsvragen:

    • Wat kunt u het best?
    • Waar gelooft u het meest in? (passie, drive, missie)
    • Wat is cruciaal voor een gezond financieel rendement?

5. Ze zorgen voor een gedisciplineerde organisatiecultuur

6. Ze hechten groot belang aan technologie, maar zijn daarin selectief

7. Ze werken gestaag en volhardend, zonder revolutionaire doorbraken

succesvol ondernemen

 

 

 

DE 4 PRAKTISCHE TIPS DIE JOU HELPEN

  1. Kies één van de 7 principes hierboven en begin. Begin daar waar de prioriteit het hoogst is, waar de kansen of de knelpunten het grootst zijn, en kijk of je simultaan laaghangend fruit kunt oogsten. Weet je niet welke je moet kiezen of hoe: we helpen je graag. Met enkele gesprekken of onze integrale ondernemingsscan hebben we dit binnen één week duidelijk.
  2. Heb je geen inzicht in de harde feiten (principe 3)? Dan is dat sowieso een topprioriteit. Het is heel simpel en zwart wit: alle langdurig succesvolle ondernemingen hebben inzicht in de harde feiten, en vooral in waar ze geld verdienen en waar ze verliezen. Dus als je succesvol(ler) wilt worden, dan moet je deze stap zetten. Business Intelligence tools zijn inmiddels enorm krachtig om inzichten uit data te creëren.
  3. Is je managementteam niet klaar voor de toekomst (principe 2 hieronder)? Biedt je MT-leden dan een coach die ze verder helpt, vooral met de harde skills: delegeren, visieontwikkeling, structureel verbeteren en resultaatgerichtheid. Ofwel: met minder uren veel meer effect realiseren, slimmer werken zo je wilt. Natuurlijk zijn ook soft skills nodig om dit bereiken, maar het gaat vaak primair fout op de harde kant: geen visie, geen daadkracht, geen lef, geen discipline.
  4. Is je focus niet duidelijk, wil je iedere klant bedienen en ieder product/iedere dienst leveren (principe 4)? Start dan direct met een sessie om de afbakeningsvragen te beantwoorden en keuzes te maken, vooral wat je niet meer gaat doen. Externe hulp kan daar heel goed bij helpen om bedrijfsblindheid te compenseren en een frisse blik toe te voegen. Middelen en mensen zijn schaars; alleen als je goed kiest benut je ze optimaal en realiseer je lange termijn succes. En natuurlijk moet iedere keuze ook passen binnen de randvoorwaarde van gezond financieel rendement: het business model moet kloppen (de harde feiten) en up to date zijn. Dit is echt een top 3 issue in het middenbedrijf: ondernemers en managers hebben wel degelijk een plan, maar zodra ze zich omdraaien en de telefoon gaat wordt te vaak iedere kans en iedere klantvraag ingekopt, maar wel in het eigen doel. Dat is zonde.

succesvol ondernemen

 

 

De vraag is natuurlijk hoe groot de noodzaak is om succesvoller te worden en hoeveel tijd je hebt. Als de urgentie hoog is en het voorbestaan op het spel staat is geen tijd te verliezen en kun je niet simpelweg een keuze maken wat je eerst gaat doen. Het begint dan altijd bij de harde feiten inzichtelijk krijgen, vooral ten aanzien van je kasstromen, simultaan met een integrale beoordeling van je onderneming. Als er geen tijd te verliezen is, laat je dan direct professioneel ondersteunen.

 

Triggert deze blog, wil je ervaringen delen of wil je graag in gesprek over hoe jij heel concreet in jouw onderneming succesvoller kunt worden, neem dan contact met ons op via onderstaande button. We gaan graag met je in gesprek.