Klantcase

Bouw en Installatie (1)

Klantvraag

Een zeer volwassen top-20-onderneming, die zich richt op ontwikkeling, bouw en service en onderhoud van vastgoed, is in Q4 2019 bezig om de bedrijfsdoelen 2020 te bepalen. Er is behoefte aan ondersteuning bij het bepalen van die doelen.

Onze aanpak

Wij voeren we met de directie, het managementteam en de niet uitvoerend bestuurders onze integrale ondernemingsscan uit. Deze bestaat uit een digitale vragenlijst die vanuit 11 cruciale invalshoeken meet waar de onderneming staat en waar ze moet verbeteren om ook in de toekomst succesvol te zijn en de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. In een interactieve bespreking met deze groep bepalen we de belangrijkste prioriteiten en acties.

Wat levert dit op?

De sessie wordt unaniem als zeer nuttig en inspirerend ervaren.

De directie vertaalt vervolgens de prioriteiten en acties vanuit de scan bijna één op één naar het bedrijfsplan 2020. Daarbij worden de acties SMART gedefinieerd en toegewezen aan directie- en MT-leden. Ieder kwartaal zal de voortgang van de acties worden gemeten, gerapporteerd en besproken. Daarbij zullen wij als extern adviseur actief betrokken worden. De grootste uitdaging en ambitie is om de top-20 positie vast te houden. Daarbij hebben innovatie, managementinformatie, behoud en werving van medewerkers en het verder uitbouwen van hechte samenwerkingsrelaties met partners topprioriteit.

In Q4 2020 wordt ons gevraagd de strategiedag van de directie en het management voor te zitten en mede inhoudelijk invulling te geven aan het programma van die dag. Ter voorbereiding wordt de SWOT-analyse geactualiseerd en in lijn gebracht met de strategie van de onderneming. Tevens wordt het onderwerp innovatie als speerpunt voor 2021 bepaald en input verzameld om dit thema goed in de onderneming te verankeren.

Inmiddels zijn de uitkomsten van de strategiedag in de vorm van concrete en meetbare acties in het bedrijfsplan 2021 opgenomen.