Klantcase

Flex en Facilitair (2)

flex
Klantvraag

De ondernemer was voorheen tomatenteler en heeft zich in de jaren ‘90 volledig toegelegd op detachering, met een sterke focus op de agribusiness. De onderneming is fors gegroeid naar ca.  €40 mln. in 2019. Zoals vaak in een periode van snelle groei kraakt het inmiddels behoorlijk in de interne organisatie.

Onze aanpak

Onze integrale ondernemingsscan past in deze situatie als een handschoen. Met de directie en het managementteam brengen we met behulp van onze digitale scan vanuit 11 invalshoeken kansen en knelpunten in kaart en bespreken we in een sessie van 2,5 uur de uitkomsten.

Wat levert dit op?

Dit resulteert in de volgende top 4 aan actiepunten (op hoofdlijnen):

  1. Strategie en management: actualiseren, herijken en verdiepen. Het ontbreekt aan een duidelijke strategie en daarmee aan focus. De afhankelijkheid van de agrisector is te groot. Er moet commitment bereikt worden over de koers (nieuwe markten?) en daaruit voortvloeiende acties. Management is cruciaal om de strategie krachtig en eenduidig te realiseren.
  2. Managementinformatie en Financiën: kostenbeheersing, marges en financial control verbeteren. Optimaliseren financiële prestaties.
  3. ICT: groei en rendementsverbetering d.m.v. verdergaande automatisering (met name het verder reduceren van handmatige processen).
  4. Personeel: recruitment is bottleneck toekomstig succes, output is cruciaal

De onderneming heeft nu duidelijkheid over de topprioriteiten en gaat zelf aan de slag om deze te realiseren en daarmee een verdere groei en optimalisatie van het rendement mogelijk te maken. Waar nodig kunnen en zullen wij ondersteunen.