Nieuws

Datagedreven HR: Monitor naleving arbeidstijden met Power BI

Datagedreven HR: Monitor naleving arbeidstijden met Power BI

 

Arbeidstijdenwet

De arbeidstijdenwet regelt (heel kortgezegd) onder meer hoe veel uren een werknemer vanaf 18 jaar per tijdvak mag werken. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat:

  • in 1 week niet meer gewerkt mag worden dan 60 uur,
  • het gemiddelde over een periode van 4 weken niet meer mag zijn dan 55 uur per week
  • het gemiddelde over een periode van 16 weken niet meer mag zijn dan 48 uur per week.

Verder is in deze wet heel gedetailleerd aangegeven wanneer een werknemer recht heeft op pauze en hoelang deze pauze tenminste aaneengesloten moet duren. Daarop zijn allerlei uitzonderingen en uitbreidingen van toepassing. Voor specifieke beroepen en sectoren zijn aanvullende regels opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit.

Een uitdaging voor ondernemers en bestuurders om naleving te waarborgen en niet-naleving te signaleren en bij te sturen

Complexe regelgeving die het voor ondernemers en directies behoorlijk lastig maakt om te waarborgen dan hun onderneming/organisatie 100% voldoet aan alle regels en uitzonderingen. Enerzijds wordt dat nog eens versterkt door een breed ervaren tekort aan arbeidskrachten. Daarbij moet een soms groeiende hoeveelheid werkzaamheden worden uitgevoerd door een afnemend aantal werknemers. Anderzijds wordt dat versterkt doordat een deel van de vooral lager betaalde werknemers, waaronder flexkrachten, vanuit een inkomensprikkel de wens heeft om meer uren te werken dan de arbeidstijdenwet etc. toelaat.

Goed werkgeverschap, ESG/CSRD en boeterisico

De arbeidstijdenwet beoogt de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers, en het kunnen combineren van werk-, privé- en zorgtaken te waarborgen. Goed werkgeverschap wordt uiteraard van iedere werkgever verwacht, ongeacht de grootte van de onderneming. Grotere ondernemingen, vanaf onder meer € 40 mln. omzet, moeten zich daar vanaf 2025 over verantwoorden op basis van de Europese CSRD-richtlijn. Dat betreft met name de verplichte ESG-onderdelen ‘Social: eigen werknemers’ en ‘Social: arbeiders in de keten’. De arbeidstijdenwet kan niet los gezien worden van duurzaam ondernemen. Het niet naleven van de arbeidstijdenwet kan tot behoorlijke boetes leiden.

Inzicht en monitoring op basis van beschikbare data

Cultuur, gedrag en procedures zijn de belangrijkste preventieve waarborgen voor naleving van genoemde wet- en regelgeving. Inzicht uit beschikbare data kan daarin een belangrijke rol spelen. Voor één van onze klanten hebben wij een Power BI dashboard gerealiseerd waarin op basis van de werkelijke gewerkte uren per medewerker kan worden gemonitord of het maximaal aantal toegestane uren per tijdvak (60 per week, gemiddeld 50 per week over 4 weken, en gemiddeld 48 per week over 16 weken) niet wordt overschreden.

Datagedreven HR: Monitor naleving arbeidstijden met Power BI

Daarmee kunnen de verantwoordelijke managers monitoren of t.a.v. dit aspect voldaan wordt aan de arbeidstijdenwet. Zo niet, dan kunnen zij dit signaleren, analyseren en bijsturen. Zeker bij grote aantallen medewerkers, locaties, wisselende arbeidstijden en flexwerk is dit dashboard een krachtige en onmisbare tool. Naar behoefte kunnen we verdere verfijning realiseren. Deze inzichten kun je eenvoudig delen, bijvoorbeeld met klanten die jouw medewerkers inhuren.

De data zijn er, je hoeft ze alleen nog maar slim te benutten

Het gaat om data die vaak al beschikbaar is in de HR-applicaties en tijdregistratiesystemen. Het is dan een vrij kleine stap om deze data slim te benutten. Dat bespaart niet alleen veel tijd, maar biedt ook de mogelijkheid om schaarse tijd slim en effectief in te zetten op het voorkomen van niet naleving van de arbeidstijdenwet. En, minstens zo belangrijk: het voorkomen van ondermijning van de gezondheid, de veiligheid, het werkgeluk en het welzijn van je medewerkers. Dat biedt wellicht kansen voor het verminderen van verzuim. Kortom: ga voor datagedreven HR!

Goed voor je medewerkers, goed voor je onderneming, goed voor je klanten

Zeker op langere termijn is dit goed voor je medewerkers, goed voor je onderneming én goed voor je klanten. Gezonde en tevreden/loyale medewerkers presteren immers beter en excelleren in het bedienen van jouw klanten. De kosten van verzuim en ongewenste uitstroom kunnen mogelijk mede hierdoor afnemen. In de huidige tijd van een overspannen arbeidsmarkt zijn al deze voordelen des te groter en waardevoller.

i2o, bron voor succesvol en duurzaam ondernemen

i2o stopt nooit bij het opleveren van een BI-dashboard. Wij zijn geen leverancier van een tool, maar partner. Het is onze passie om ondernemers en ondernemingen te helpen (nog) succesvoller en duurzamer te worden. Dat doen we vanuit diverse disciplines, met oog voor en een diepgaand begrip van je strategie, je business en je ondernemingsdoelen.

Contact

Datagedreven HR: Monitor naleving arbeidstijden met Power BI! Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen of heb je vragen over Power BI of onze business consultancy diensten? Laat je contactgegevens achter via onderstaande button en we nemen snel contact met je op. Bellen mag uiteraard ook.