Nieuws

i2o Duurzaamheidsscan®

SDG doelen VN duurzaam MVO duurzaamheid i2o Duurzaamheidsscan®

Duurzaamheid is een kans!

Veel ondernemers worstelen met de concrete invulling van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk hierbij onder meer aan de energietransitie, ‘social return’ en circulariteit.

Dat duurzaam ondernemen een noodzaak is, is inmiddels wel duidelijk. Niet duurzaam ondernemen is geen optie meer, zeker niet voor de lange termijn. CO2-uitstoot leidt nu al voor een aantal ondernemingen tot CO2-heffingen en de kans is groot dat die groep in de nabije toekomst wordt uitgebreid. De actuele CSRD-directive verplicht ondernemingen met een omvang vanaf € 40 mln. omzet om vanaf 2025 een rapportage te op te stellen en te publiceren over het duurzaamheidsbeleid, de realisatie van de duurzaamheidsdoelen en de footprint (de impact op mens en milieu). Financiers zijn in toenemende mate alleen nog bereid financieringen te verstrekken als je aantoonbaar duurzaam onderneemt. Duurzaam ondernemen is geen vrije keuze meer, maar een ‘license to operate’ en een ‘license to grow’. Allemaal ontwikkelingen die je als ondernemer dwingen de slag te maken naar duurzaam ondernemen. Tot zover de negatieve benadering: duurzaamheid als noodzaak en bedreiging/risico.

Duurzaamheid is juist bovenal een kans. Een mogelijkheid om je onderneming positief te onderscheiden, en daarmee klanten en marktaandeel te behouden of zelfs te winnen (‘profit’) én tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu (‘people’ en ‘planet’). Profit is overigens een randvoorwaarde om duurzaam te kunnen ondernemen. Duurzaam ondernemen vergt op de korte termijn investeringen en offers, daar is investeringsruimte voor nodig. Op de langere termijn kan duurzaam ondernemen de profit ook verhogen; daar zijn al veel voorbeelden van.

Duurzaam ondernemen: ad hoc of strategie?

Veel ondernemers doen aan ad hoc beleid voor wat betreft duurzaamheid. Er worden spontaan enkele elektrische voertuigen besteld. Er wordt een aantal zonnepanelen geplaatst en er wordt wat minder geprint. Als een waardevolle klant het op prijs stelt worden direct of indirect enkele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet: ‘social return’. Allemaal waardevolle acties. Maar het kan zoveel krachtiger en kansrijker, zowel voor mens en milieu als voor je onderneming. Dat vereist een duidelijke visie, een strategie, lange termijndoelen, implementatie van een coherent duurzaamheidsbeleid, KPI’s, data, monitoring en bijsturen. Hoe doe je dat?

Scan je duurzaamheidsstrategie in 15 minuten

Om ondernemers, directies, managementteams en commissarissen te helpen hebben wij de i2o Duurzaamheidsscan® ontwikkeld. Het principe is vergelijkbaar met onze succesvolle Integrale Ondernemingsscan® die al heel veel ondernemingen heeft geholpen om (nog) succesvoller te ondernemen. In ca. 15 minuten vul je met je directie- en managementteam, en eventueel je commissarissen, onze digitale i2o Duurzaamheidsscan®  in. Binnen 1 week presenteren wij onze analyse van jullie input en gaan we met je in gesprek over waar jullie met jullie onderneming staan voor wat betreft jullie duurzaamheidsstrategie en de implementatie en monitoring daarvan, en welke acties nodig zijn om daarin te verbeteren. Met de uitkomsten kun je direct aan de slag. Enerzijds helpt je dat met het benutten van de duurzaamheidskansen, anderzijds met het voldoen aan je verplichtingen (o.m. de CSRD-rapportage) en het managen van je ondernemingsrisico’s. Als je dat wenst helpen we je graag met de realisatie van deze acties. Met het ontwikkelen van je duurzaamheidsstrategie. Of met het implementeren daarvan. Of met het ontsluiten van je data en het inzichtelijk maken van de realisatie van je duurzaamheidsdoelen en je uitstoot met behulp van business intelligence.

 

Contact

Interesse? We gaan graag met je in gesprek. Via onderstaande button kun je je contactgegevens achterlaten. Wij nemen dan snel contact met je op. Bellen mag uiteraard ook.