Klantcase

Bouw en Installatie (2)

Klantvraag

Een warmtepompleverancier is actief in een markt met grote kansen: gasloos bouwen, ‘nul-op-de-meter’ en ‘plus-op-de-meter’ zorgen voor een sterk toenemende vraag naar alternatieve technologieën, waaronder de warmtepomp. De marktvraag is niet het issue, die is voor de lange termijn zonder meer veelbelovend, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. De hamvraag is hoe deze relatief jonge en kleine onderneming een deel van deze vraag naar zich kan toetrekken. Daarvoor is een goed doordachte strategische positionering nodig. En financiële middelen.

Onze aanpak

Door middel van een drietal besprekingen met de ondernemer en de bedrijfsleider stellen wij gezamenlijk een strategisch plan op. Dat plan is zodanig uitgewerkt dat het eenvoudig kan worden ingevoegd in het financieringsmemorandum en op voorhand voldoet aan de eisen die potentiële financiers daaraan stellen.

Wat levert dit op?

Het strategisch plan geeft focus en structuur, het startpunt van en een solide basis voor de toekomstige groei. Het geeft ook flexibiliteit omdat de onvermijdelijke komst van alternatieve technologieën onderdeel is van het plan. Zo kan de ondernemer snel schakelen en kunnen we met het door ons gebouwde financieel model wijzigingen in meerjarenprognoses snel doorrekenen.