Klantcase

Transport en Logistiek (5)

Transport
Klantvraag

Een 2e generatie familiebedrijf met een historie van 60 jaar is gespecialiseerd in transport van met name bloemen, groente en fruit van en naar Frankrijk. Recent zijn meerdere overnames gedaan. De ondernemer heeft de volgende uitdagingen:

  • Waar moet de onderneming over 5 jaar staan en wat is de koers daar naar toe? In dat kader speelt ook de mogelijke opvolging binnen de familie een belangrijke rol.
  • Hoe kan de onderneming na de recente overnames het beste worden gestructureerd, met name voor wat betreft de organisatiestructuur en de invulling van belangrijke managementposities. De nog te bepalen koers van de onderneming moet daarbij het uitgangspunt vormen.
  • Er is onvoldoende inzicht in belangrijke stuurinformatie. Wat er is aan managementinformatie wordt ad hoc en in een zeer bewerkelijk proces in Excel gerapporteerd, altijd terugkijkend.
Onze aanpak

De eerste prioriteit is goede operationele stuurinformatie. Inmiddels hebben we met behulp van Power BI de dashboards gerealiseerd op basis van TMS Transpas Enterprise en e-Lips en Logicway.

Wat levert dit op?

Veel onderbuikgevoelens van de ondernemer zijn nu op basis van de data aangetoond. Ritoptimalisatie, effectievere inzet van charters en eigen materieel, en betere klantbijdragen zijn concrete kansen die de operationele marge moeten gaan verhogen.