Klantcase

Transport en Logistiek (6)

Klantvraag

De onderneming is begin jaren ‘80 opgericht en ontwikkelt, bouwt, investeert, exploiteert en bevracht diverse typen binnenvaartschepen. Daarnaast worden ondersteunende diensten aan binnenvaartondernemers verleend.

De interne stuurinformatie vormt een bottleneck. De informatie komt in een moeizaam en tijdrovend proces tot stand en is met name terugkijkend. De afhankelijkheid van Exceltoepassingen is groot en daarmee bewerkelijk en foutgevoelig.

De wens is om managementdashboards te realiseren om het volgende te bereiken:

  • Real time inzicht in de exploitatie en kasstromen
  • Visueel duidelijke presentatie die in 2 seconden duidelijk maakt of de onderneming op koers is
  • Specifieke dashboards ten behoeve van de samenwerkingspartners en kapiteins over de exploitatie van hun schip of schepen
  • Een betrouwbare kasstroomprognose die rekening houdt met werkelijk vaardagen en investeringsplannen
  • Een gedetailleerde financiële consolidatie die geautomatiseerd tot stand komt
Onze aanpak

We hebben eerst een inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de exacte behoeften en de beschikbare data. Op basis daarvan hebben we een concreet uitgewerkt voorstel gemaakt en besproken. Daarna hebben we met behulp van Power BI de gewenste dashboards gerealiseerd.

Wat levert dit op?

De directie en het management hebben nu permanent inzicht in de belangrijkste stuurinformatie, waaronder de exploitatieresultaten van de diverse ondernemingen, activiteiten en schepen.