Klantcase

Transport en Logistiek (3)

Transport tank
Klantvraag

Een internationale transportonderneming met ca. 1400 medewerkers is hard gegroeid en verwacht komende jaren veel kansen om zowel autonoom als door overnames fors te kunnen doorgroeien. De derde generatie van het familiebedrijf signaleert dat de onderneming niet klaar is voor verdere groei en vraagt om de onderneming toekomstbestendig te maken. De waan van de dag overheerst en belet de onderneming, die fors heeft geïnvesteerd in ICT, om structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren. Door een sterke operationele focus en goede strategische keuzes is het rendement geen knelpunt.

Onze aanpak 

Wij hebben het complete managementteam 6 maanden individueel gecoacht  In gezamenlijke sessies hebben we leerdoelen vastgesteld en de belangrijkste knelpunten geïdentificeerd. Daarbij hebben we onze integrale ondernemingsscan ingezet, wat een waardevolle 360 graden scan van de onderneming volgens het complete directieteam en managementteam opleverde.

Eén van de belangrijkste onderkende knelpunten bleek het gebrek aan gestructureerde managementinformatie. Wij hebben de behoefte aan managementinformatie geïnventariseerd, zowel top-down vanuit de strategie als bottom-up vanuit de operaties, en een managementinformatieplan opgeleverd, waarbij strategische, tactische en operationele KPI’s zijn geïntegreerd tot een ondernemingsbreed samenhangend systeem. Dat plan is nu klaar voor implementatie.

Wat levert dit op?

Het management is veel effectiever geworden, gericht op structurele verbetering. Het proces van continu verbeteren is door ons in gang gezet en wordt nu binnen de onderneming op eigen kracht gaande gehouden. De onderneming is nu veel beter in staat om de kansen in de markt te verzilveren.