Klantcase

Transport en Logistiek (4)

Top 100 logistieke dienstverleners
Klantvraag

Een internationale binnenvaartonderneming ziet enorme groeikansen door de aantrekkende markt, maar merkt dat ondanks de gemeenschappelijke visie onvoldoende weloverwogen keuzes worden gemaakt. De waan van de dag heerst en alle kansen, voor zover financierbaar, worden gerealiseerd. Ondertussen loopt het rendement terug.

Daarnaast is er een sterke behoefte aan betere managementinformatie.

Onze aanpak
  1. We hebben onze integrale ondernemingsscan ingezet met het complete directie- en managementteam.
  2. We hebben met behulp van Power BI een eerste versie van een operationeel planningsdashboard opgezet.

 

Wat levert dit op?
  1. De belangrijkste uitkomst was dat de strategische keuzes onvoldoende scherp zijn gedefinieerd. De directie heeft vervolgens alle diensten en projecten tegen het licht gehouden en besloten een aantal daarvan te beëindigen. Iedere nieuwe kans die zich aandient wordt gestructureerd op basis van enkele criteria beoordeeld en op basis daarvan wordt besloten. De onderneming heeft weloverwogen geleerd nee te zeggen. En daarmee wordt ruimte gecreëerd voor slimme groei met verbetering van het rendement.
  2. Fase 1 van het operationele BI-dashboard is inmiddels opgeleverd, met informatie over het aantal TEU per klantgroep, onderverdeeld in export, import en continentaal en onderverdeeld in leeg en vol, met tevens het aantal geplande TEU. Daarnaast geeft dit dashboard inzicht in waterstanden, TEU per traject, de ontwikkeling in sales, orders, containers en TEU, en in de omzet per klant in verhouding tot de totale omzet. Allereerst levert dit de onderneming nieuwe inzichten op om nog efficiënter te plannen en klantafspraken op de meest efficiënte planning af te stemmen. Daarnaast bespaart het de onderneming veel tijd, zowel bij het opstellen van de rapportages, als bij het managen van de onderneming en partners.