Onze oplossing

Scenario-analyse & kasstroomprognose

Hoe het werkt

Ben je voornemens grote investeringen te doen, bijvoorbeeld in een nieuwe locatie of fabriek? Of is sprake is van (dreigende) liquiditeitskrapte? Wij helpen je met het verkrijgen van inzicht in je kasstromen, het inschatten en onderbouwen van toekomstige kasstromen en het verwerken daarvan in een kasstroom prognose. Daarbij kunnen we krachtige business intelligence tools, zoals Power BI, inzetten.

Scenario-analyse is daarvoor vaak een goede basis, zeker als de onzekerheden met betrekking tot de toekomst toenemen en/of groot zijn. Wij bepalen de scenario’s altijd op basis van diepgaande gesprekken met jou als ondernemer en je managementteam, aangevuld met eigen analyse. In aanvulling hierop ondersteunen we je ook graag met strategische advisering en business model analyse.

Wat levert je dit op?

Je krijgt, zeker als we business intelligence inzetten, een goed inzicht in je actuele kasstromen en een kasstroom prognose van de toekomstige. Daarmee krijg je grip op je kasstromen. Als we scenario’s uitwerken ontvang je daarvan een goed onderbouwde rapportage. Indien gewenst doen we dat zodanig dat deze direct geschikt is voor overleg met je financiers en andere belanghebbenden.

Scenario-analyse & kasstroom prognose