Onze oplossing

Financieel management

Hoe het werkt

Heb je de indruk dat het financieel management van je onderneming kan of moet verbeteren? Of levert onze Integrale Ondernemingsscan® dit inzicht op? Dan kunnen wij je financieel management scannen door middel van interviews en eigen analyse. Op basis daarvan doen wij verbetervoorstellen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je voor specifieke projecten, zoals grote investeringsbeslissingen, of het ontwerpen van een goede kostentoerekeningssystematiek om daarmee grip te krijgen op je marges, tijdelijk extra financiële competenties nodig hebt. Wij kunnen je op projectbasis voorzien van senior financiële deskundigheid. Zie ook onze oplossing scenario-analyse en kasstroomprognose.

Wat levert je dit op?

Onze analyse leidt tot concrete verbetervoorstellen die je direct kunt implementeren . Zo nodig maken we een profiel zodat je  gericht iemand met de juiste competenties kunt werven. Daarmee helpen we je sterk financieel management te realiseren als voorwaarde voor ondernemingssucces.

Wij ondersteunen je graag met senior financiële deskundigheid voor specifieke projecten. Bij grote investeringsbeslissingen werken we het investeringsplan goed doortimmerd voor je uit. Jij en je aandeelhouders en financiers kunnen daarmee tot een goed gefundeerd besluit komen.

Zie voor voorbeelden onze referentiecases.

 

Sterk financieel management voorwaarde voor ondernemingssucces