Nieuws

Samenwerking i2o en Plan4Flex: BI-dashboards voor de flexsector

Samenwerking i2o en Plan4Flex

‘Van inzicht naar ondernemingssucces’

Samenwerking Plan4Flex en i2o

De samenwerking tussen Plan4Flex en i2o is ontstaan vanuit de wens van enkele van onze flexklanten die integraal inzicht in de marge per klant en in de planning van en het rendement op huisvesting, vervoer en uitzendkrachten wensten. Dat kan alleen als je data vanuit je loonverwerking, je facturatie en je financiële applicatie combineert met de planningsdata uit Plan4Flex. Door een optimale samenwerking met zowel Plan4Flex als onze klanten is dit inzicht binnen 1,5 maand gerealiseerd. Daarmee combineren we de kracht van Power BI met de kracht van de verschillende applicaties die onze klanten gebruiken. En we bundelen de krachten van onze klanten, Plan4Flex en i2o voor een optimaal resultaat. Dat dat gelukt is blijkt uit onze gemiddelde klantwaardering in de flexsector: een 10. Die waardering is wederzijds!

Plan4Flex

Plan4Flex helpt uitzendbedrijven die te maken hebben met ingewikkelde planningsvraagstukken of een sterk wisselende personeelsplanning. Werk, vervoer en huisvesting: één operationeel systeem voor al je processen, van inschrijving tot loonstrook.

i2o Business Consultancy & Business Intelligence

‘Van inzicht naar ondernemerssucces’: daar staat i2o voor. i2o richt zich, zoals de naam al zegt, op zowel business consultancy (strategie, management & organisatie, finance) als op data en business intelligence. i2o onderscheidt zich door haar integrale focus, en verbindt een business intelligence project altijd met je strategie, je operatie, finance en je mensen. Een BI-dashboard is geen doel, maar een middel op weg naar (nog meer of nog langer) ondernemingssucces. Goed inzicht is een randvoorwaarde.

Data uit meerdere bronnen combineren

Het voordeel van een BI-tool is onder meer dat je data uit meerdere bronnen kunt koppelen. Voor de flexsector combineren wij brondata uit onder meer Plan4Flex, Nocore FlexFreepack, UBplus, Survey Monkey en financiële applicaties zoals Exact Online, Exact Globe, AFAS Profit en iMuis. Veel ondernemingen besteden heel veel onnodige tijd aan het downloaden van informatie uit de diverse systemen en aan het samenvoegen daarvan met behulp van Excel. Tijdrovend, zelden actueel, veel kans op fouten, weinig visueel en weinig gebruiksvriendelijk om in te zoomen.

In één oogopslag integraal inzicht in je flexonderneming

Met behulp van de moderne business intelligence tool Microsoft Power BI zorgen we voor optimaal en integraal inzicht in je flexonderneming. We combineren financiële, operationele (planning, werving, uitstroom, formatie), loonverwerkings- en medewerkerstevredenheidsdata tot waardevolle stuurinformatie. We bieden directie en management precies die stuurinformatie die nodig is. In één oogopslag is met ons dashboard duidelijk of je onderneming, je afdelingen, bedrijven en processen, op koers zijn. Zo niet, dan kun je inzoomen en snel de juiste acties bepalen om bij te sturen.

Een goed dashboard verdient zich ruimschoots terug

  1. In de eerste plaats door het verbeteren van je operationeel rendement. Goed en actueel inzicht helpt je om snel en effectief bij te sturen. En inzicht in de feiten geeft je ook een prima basis om het gesprek met je klant aan te gaan en een win-win te realiseren. Daarmee voorkom je onnodig lage marges en onnodige inefficiënties in je onderneming.
  2. En in de tweede plaats door het elimineren van onnodige en tijdrovende administratieve handelingen. Die tijdwinst kun je inzetten om te sturen: effectiever, leuker en slimmer.

Wat zeggen onze klanten in de flexsector over onze dienstverlening?

Twee recente quotes van gezamenlijke klanten van i2o en Plan4Flex:

  1. Orhan Parlamis, Managing Director van Atik Uitzendbureau: “Er zijn bepaalde zaken die je niet alleen kunt en waar je een partner voor nodig hebt! Wij hebben nu een veel beter inzicht in wat we doen en kunnen tijdig inspelen op bepaalde zaken. De investering in dashboards gaan wij ruimschoots terugverdienen.”
  2. Bart Legierse, algemeen directeur Stipt Uitzendbureau: “De dashboards geven perfect inzicht. Ik beveel i2o aan bij collega-ondernemers.”

Hoe ziet dat er dan uit? Laten we kennismaken. We zullen je inspireren!

Hoe ziet zo’n goed dashboard er dan uit? Dat vertellen en demonstreren we graag in een persoonlijk gesprek. Graag inspireren we je met wat we al voor je collega-ondernemers hebben gerealiseerd. Daarbij is altijd volop ruimte voor het realiseren van oplossingen die voldoen aan jouw specifieke behoeften en wensen. Als je een andere applicatie gebruikt dan de hiervoor genoemde gaan we ook graag met je in gesprek. Als je je contactgegevens achterlaat via onderstaande button hoor je snel van ons. Bellen mag natuurlijk ook.