Blog

Betere klantafspraken dankzij dashboard met klantdata en een constructief gesprek daarover: win-win!

Betere klantafspraken dankzij dashboard met klantdata en een constructief gesprek daarover: win-win!

Betere klantafspraken dankzij dashboard met klantdata

Onlangs evalueerden we met twee heel verschillende klanten de waarde die de door ons gerealiseerde dashboards toevoegen. De ene klant is actief in de sector transport & logistiek. De andere in de flexsector. Beide ondernemers noemden als eerste de waarde die inzicht in de klantdata heeft voor het gesprek met hun klanten. Ze vertelden dat ze tijdens klantbesprekingen het dashboard laten zien en de ontwikkelingen en opvallende kengetallen heel transparant met hun klant bespreken. Wat levert dit concreet op?

 

1 Positieve uitstraling

Het scoort enorm en maakt indruk dat onze klanten simpelweg via hun telefoon of tablet de actuele klantdata laten zien. Deze zijn overzichtelijk gepresenteerd in mooie visuals, waarop naar wens ter plekke verder kan worden ingezoomd. Weinig uitzend- en transportondernemers beschikken over een goed dashboard. Sommigen hebben het wel, maar bespreken het niet transparant met de klant. Doe je dit wel, dan onderscheid je je.

 

2 Kennisdeling

Klanten hebben meestal niet het inzicht in de klantdata die jij als ondernemer wel hebt. Het delen van deze inzichten met je klant is heel verhelderend en biedt jouw klant mogelijkheden om bijvoorbeeld gedrag en processen te optimaliseren, en daarmee zowel jouw als zijn eigen kosten te optimaliseren. De klant heeft veel invloed en mogelijkheden om jouw primaire processen zo min mogelijk te verstoren en om jou te helpen de efficiency van de inzet van jouw mensen en middelen te optimaliseren. Als dat slaagt kan hij ook de vruchten daarvan plukken. Uiteraard is kennisdeling tweerichtingsverkeer, maar hier beperken we ons tot het delen van jouw data met jouw klant.

 

3 Win-win

De kwaliteit van de gesprekken wordt veel hoger en leidt meestal tot een win-win. Voorheen mondden gesprekken al snel uit in een onderhandeling over tarieven, tot achter de komma. Deze gesprekken werden vaak gevoerd op basis van onderbuikgevoel en niet-gevalideerde beweringen. Met het dashboard evalueer je samen de achterliggende periode eenvoudig vanuit de feiten. En van daaruit ga je het constructieve gesprek aan over wat aan beide kanten beter kan.

Voorbeeld 1: onze transportklant zag een dalende omzetlijn bij een belangrijke klant, en een sterke toename van ad hoc vrachten die op het laatste moment werden aangemeld. Dat bleek overduidelijk uit het dashboard, geen discussie over mogelijk. Daarna ging het alleen nog maar over hoe zijn klant voor een meer stabiele en grotere flow kan zorgen, waardoor de tariefstijging beperkt zou kunnen blijven en onze klant per saldo een betere marge kan realiseren. Win- win dus.

Voorbeeld 2: onze flexklant zag dat de marge bij een klant sterk afnam door veel extra inzet van vervoermiddelen en toegenomen huisvestingskosten als gevolg van gemiddeld minder gewerkte uren per uitzendkracht. Daarnaast was ook nog zichtbaar dat de uitstroom bij deze klant bovengemiddeld is en de tevredenheid van de uitzendkrachten beneden gemiddeld. Ook hier spreken de data voor zich. Heel verhelderend voor de klant die dit inzicht niet had. Aan het eind van het gesprek heeft de klant concrete acties die hij kan nemen om de tarieftoename te beperken. Onze klant kan zijn marge op peil houden en zelfs licht verbeteren, en tegelijk de uitstroom beperken. Beperking van de uitstroom draagt sowieso sterk bij aan een beter rendement. Ook hier is dus sprake een win-win.

 

Getriggerd?

Neem contact met ons op via onderstaande button. Graag gaan we met je in gesprek hoe jij een win-win kunt realiseren met het benutten van je waardevolle data. Met onze demodashboards inspireren we je graag.