Nieuws

Omzetranglijst Top-100 2023 Flexbedrijven. Kiezen klanten of medewerkers sneller voor jouw onderneming als je hoog in de Top 100 staat?

Omzetranglijst Top-100 2023 Flexbedrijven

Omzetranglijst Top-100 2023 Flexbedrijven

Veel sectoren hebben de traditie om, vaak begin juni, een Top 100 te publiceren. Zo ook de flexsector, één van onze speerpuntsectoren. Op 9 juni jl. heeft Flexmarkt de nieuwe Top 100 gepubliceerd. In de extra dikke juni-editie van het Flexmarkt magazine wordt deze Top 100 toegelicht en krijgen de winnaars, met de grootste omzetgroei, podium om hun succesverhalen te delen.

Totstandkoming en doel Top 100 verschilt per sector

De manier waarop de Top 100 wordt samengesteld verschilt per sector. Wie komt in aanmerking? Hoe baken je de groep ondernemingen af? Kun je alleen mee doen op uitnodiging, of kan iedereen zijn gegevens insturen? Hoe wordt de volgorde bepaald en door wie? Wat is het doel van de lijst en wie zijn de belangrijkste beoogde gebruikers?

In 2021 en 2022 schreven wij een kritische blog over de ‘Top 100 logistieke dienstverleners’

Voor de sector transport & logistiek, een andere speerpuntsector van i2o, schreven wij 2 maal een kritische blog met kort samengevat onze conclusie dat deze Top 100 teveel wordt bepaald op basis van omvang en te weinig op basis van kwalitatieve factoren. We hebben toen een alternatieve Top 100 gemaakt waarin ‘kleine’ innovatieve ondernemingen de echte winnaars zijn. Die Top 100 wordt overigens voor 70% bepaald op basis van omvang (omzet, aantal medewerkers, aantal vierkante meters warehouse) en voor 30% op scores op 6 innovatiethema’s.

Terug naar de Top 100 Flexbedrijven: uitsluitend gebaseerd op omvang

Als u de Top 100 Flexbedrijven kent laat onze conclusie zich al raden: deze is 100% bepaald op één enkel omvangscriterium. Terecht wordt deze Top 100 ook door Flexmarkt aangeduid met ‘omzetranglijst’, dat is precies wat het is.

Welke waarde heeft de Top 100 en voor wie?

Deze vraag naar het bestaansrecht van de Top 100 is niet bevredigend te beantwoorden. Wie is de (beoogde) gebruiker van de Top 100? En leidt een plaats op de Top 100 tot een andere beslissing door een gebruiker, of juist een bevestiging van een eerder gemaakte keuze ? Ofwel, levert een zichtbare Top 100 positie voordeel op voor de betreffende flexonderneming? Kickt een (potentiële) klant, medewerker, leverancier, partner, investeerder, of welke denkbare andere gebruiker, er op dat je in omzet gemeten tot de grootste flexondernemingen behoort? Voegt uitsluitend het hebben van omvang waarde voor hem/haar toe? Word je vaker door potentiële klanten/medewerkers benaderd als je (hoger) op de lijst staat?

Ons vermoeden is dat de waarde van de Top 100 Flexbedrijven minimaal tot nihil is

Wij hebben het antwoord niet, en ook geen indicaties in een bepaalde richting. Van de logistieke dienstverleners horen we wel dat potentiële klanten vaker contact opnemen als je stijgt op die Top 100. Maar die lijst vermeldt ook scores op kwalitatieve criteria.

Vermoedelijk is de waarde van deze Top 100 minimaal tot nihil. De redenen lichten we nu toe.

Veel flexondernemingen die je wel zou verwachten in de Top 100 ontbreken

Ons viel op dat veel uitzendondernemingen, ondanks de vereiste omvang, ontbreken op de lijst. We hebben bij enkele nagevraagd waarom en kregen vaak als tegenvraag: ‘wat levert het op?’ Kennelijk niets, of in ieder geval te weinig om op te wegen tegen de kleine moeite (of onwil) om je omzetgegevens in te sturen. Stel dat je als potentiële klant de lijst wilt gebruiken om een keuze uit de flexbedrijven te maken: dan helpt het niet als veel voor jou interessante ondernemingen niet op de lijst staan.

Waardepropositie: ‘groots’ boven ‘groot’

Volgens ons gaat het, afgezien van een variërende minimale omvang die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn, niet om groot, maar om ‘groots’. Dat is iets heel anders. Wat is je waardepropositie, waarom kiezen je klanten en medewerkers voor jou? Dat zal toch veel meer gaan over kwalitatieve en mensgerichte criteria als klantgerichtheid, betrouwbaarheid, sociaal ondernemerschap, duurzaamheid, loyaliteit van de flexwerkers (NPS score, maar vooral ook de gemiddelde duur dat ze voor jouw onderneming werkzaam zijn), kwaliteitsniveau, investeringen in medewerkers door middel van opleidingen (SDG 4), transparantie over prestaties (bijvoorbeeld door middel van een aan de klant ter beschikking gesteld klantdashboard), de menselijke maat, integriteit, operational excellence in de administratieve processen en gegevensuitwisseling, certificeringen etc. etc.

Aanbeveling: voeg kwalitatieve criteria toe en laat deze vooral de positie in de Top 100 bepalen

Hierboven zijn spontaan een aantal kwalitatieve criteria genoemd. Ongetwijfeld zijn er andere te noemen die nog veel bepalender zijn. Eigenlijk zou je eerst moeten kiezen voor wie de lijst bedoeld is en aan de dan beoogde gebruikers moeten vragen welke kwalitatieve factoren voor hen het meest van belang zijn.

Het lastige aan kwalitatieve factoren is uiteraard dat deze moeilijker objectief te meten zijn. Dat weerhoudt de samenstellers van de Top 100 logistieke dienstverleners er niet van deze toch te beoordelen: experts kennen scores toe op basis van ter beschikking gestelde en openbare informatie.

Zo niet, dan blijft de ‘Omzetranglijst Top-100 Flexbedrijven’ vooral een intern feestje van en voor flexondernemers

Een flexondernemer die hoog in de Top 100 staat zei het onlangs zo: ‘omzet is ijdelheid… Dit gezegd hebbend, ga ik wel gauw even kijken op welke plek wij dit jaar staan in de Omzetranglijst.’

Dat interne feestje willen we niet bederven. En als je er inspirerende succesverhalen van snelle groeiers en nieuwkomers bij krijgt is dat zeker positief. Maar verwacht verder niet dat vermelding in de Top 100 je veel brengt vanuit klant- en medewerkersperspectief.

Omzetranglijst Top-100 2023 Flexbedrijven

Contact?

Triggert deze blog? We gaan graag met je in gesprek. Laat je contactgegevens achter. Wij nemen dan snel contact met je op.