Nieuws

Top 100 logistieke dienstverleners 2022 nog steeds vooral gebaseerd op omvang. Wat i2o betreft zijn innovatieve ‘kleine’ ondernemingen de echte winnaars.

Alternatieve Top 100 logistieke dienstverleners

Onze kritische blog over de top 100 2021 en onze alternatieve top 100

Vorig jaar plaatsten we een korte blog m.b.t. de Top 100 logistieke dienstverleners 2021. Daarbij stelden we dat de weging te veel is gebaseerd op omvang en te weinig op innovatie en stelden we een alternatieve top 100 op. Daarbij gaven we innovatie een weging van 90% in plaats van 30%. Dit leidde vanzelfsprekend tot forse verschuivingen binnen de top 100. Niet alleen de meer innovatieve ondernemingen kwamen flink hoger in de ranking. Ook de door Logistiek.nl als klein en middelgroot aangemerkte ondernemingen maakten veel meer kans om hoog in de Top 100 te eindigen. Zij zijn in dat geval niet groot, maar ‘groots’ omdat ze kwalitatief het verschil maken en toonaangevend zijn in de sector.

Onze conclusie vorig jaar: ‘Wat ons betreft verdienen de koplopers in innovatie met een omvang tot € 100 mln. een veel hogere plaats op de lijst.’

Nieuwe top 100 logistieke dienstverleners: omvang domineert de huidige ranking nog sterker dan vorig jaar: minder kleine ondernemingen op de lijst

Dat de omvang nog steeds de dominante factor is voor je positie in de top 100 blijkt duidelijk uit onderstaand overzicht. Daarin zie je dat het aandeel grote en middelgrote ondernemingen zelfs toeneemt in 2022 ten opzichte van 2021 ten koste van het aandeel kleine ondernemingen. Dit wordt enigszins vertekend doordat de indeling door Logistiek.nl iets is aangepast: in 2021 viel je in de categorie klein als je een omzet had tot € 100 mln., in 2022 is dat tot € 75 mln. Hoewel we dat met de beperkte informatie niet kunnen vaststellen, nemen we aan dit niet de enige/belangrijkste reden is van de afname van het aandeel kleine ondernemingen.

 

Top 100 logistieke dienstverleners 2022

Ook als je kijkt naar de plaatsing van kleine (en middelgrote) ondernemingen is de conclusie dat gemiddeld genomen geen sprake is van een substantieel hogere plaatsing.

De grote ondernemingen zouden zelfs als ze helemaal geen innovatiepunten zouden scoren nog steeds in de top 10 – 30 staan

Als je de index herrekent door het aantal innovatiepunten op nihil te zetten zie je dat 29 van de 33 grote ondernemingen nog steeds in de top 30 staan, sommige blijven zelfs in de top 10. Er is gelukkig geen grote onderneming die geen innovatiepunten scoort, maar er zijn er wel degelijk die laag scoren op innovatie. Twee grote ondernemingen scoren slechts 13 punten (een 4,3 op een schaal van 10); één daarvan staat nota bene op plaats 20, dus hoog in de Top 100. Dit illustreert hoe dominant het omvangscriterium is in de index.

Kleine ondernemingen kunnen alleen maar in de Top 100 komen door een hoge score op innovatie

Kleine ondernemingen scoren vrijwel nihil op omvang. De enige manier om voldoende punten te behalen om in de Top 100 te komen is dan om te scoren op innovatie. En omdat je per thema maximaal 5 punten krijgt moet je ook nog eens op alle 6 thema’s goed scoren. De hoogste ranking voor kleine ondernemingen is voor Versteijnen, op plaats 47. Daarvoor scoort Versteijnen op 3 thema’s de maximale score, en ook nog eens 9 punten op de andere 3 thema’s. Claassen is de andere kleine onderneming die met 23 innovatiepunten net in de top 50 belandt.

Op de poster Top 100, te downloaden via Logistiek.nl, wordt gemeld dat de index in 2022 is doorontwikkeld. Waarschijnlijk betreft dit het volgende citaat van Logistiek.nl: ‘Buiten de top-30 is de invloed van innovaties op de indexscore van bedrijven het sterkst, omdat je daarmee als mkb’er nog meer het onderscheid kan maken ten opzichte van de concurrentie. Ongeveer driekwart van de indexscore wordt bepaald door de prestatie op het gebied van innovaties in logistieke processen. Dit hebben we expres zo ingericht, omdat we in deze top-100 juist meer aandacht willen geven aan de meest innovatieve bedrijven.’

Mooi gezegd, maar wij zien het toch anders.  Zoals hiervoor al toegelicht kom je als grote onderneming sowieso in de Top 100, ook als je niets aan innovatie doet, terwijl je als kleine onderneming alle innovatiezeilen moet bijzetten om maximaal onderaan in de Top 50 te komen. Dat voelt niet goed vanuit het perspectief van kleine innovatieve ondernemingen. Zij verdienen toch veel meer aandacht en dus een hogere plaats op de lijst, ook als je de intentie van de makers van de lijst goed leest?

De alternatieve Innovatie-Top 100 logistieke dienstverleners

Vorig jaar heeft i2o al een alternatieve Top-100 gepubliceerd. Als we dat nu weer doen en alleen de innovatiepunten meewegen ontstaat een heel andere lijst. Om te voorkomen dat we veel gedeelde plaatsen krijgen hebben we omvang voor slechts 1%  meegewogen (vorig jaar hanteerden we 10%).

Alternatieve Top 100 logistieke dienstverleners 2022 i2o

We hebben de scores en index zoals vermeld op de ’top 100 logistieke dienstverleners’, zonder eigen beoordelingswerkzaamheden, als uitgangspunt genomen voor deze blog, en alleen de weging aangepast.

De echte winnaars 2022 volgens i2o

We hebben de ‘kleine’ ondernemingen gearceerd die tenminste 20 innovatiepunten scoren. Wat ons betreft zijn dat de echte winnaars. We noemen ze nog even:

 1. Versteijnen Logistics Group
 2. Claassen Logistics
 3. Schotpoort Logistics
 4. Zijderlaan
 5. Tielbeke Logistiek
 6. De Graaf Logistics
 7. De Klok Logistics/Van Vliet Transport
 8. C. van Heezik
 9. Vonk en Co.
 10. Sluyter Logistics
 11. Van den Heuvel Logistiek

Als we net als vorig jaar de criteria van omvang klein oprekken tot € 100 mln. omzet zijn deze ondernemingen ook winnaars:

 1. E. van Wijk Logistics
 2. Van der Wal
 3. Rohlig Penske Logistics (middelgroot in Nederland, maar wereldwijd groot)

Hoe verging het onze winnaars 2021 in de Top 100 van 2022?

Van deze 10 winnaars vorig jaar zijn er 5 zodanig achteruit gegaan qua innovatiescore dat de lat van 20 innovatiepunten niet meer gehaald wordt (vorig jaar 7 van de 10 sterren, dit jaar 20 van de 30 punten). Dat is opmerkelijk. We hebben onvoldoende gegevens om dit verder te analyseren. Is het expertteam dat de punten toekent dit jaar strenger geweest? De volgende 5 blijven wat ons betreft winnaars:

 1. Versteijnen Logistics Group
 2. Vos Transport Group
 3. Schotpoort Logistics
 4. Tielbeke Logistiek
 5. Van der Wal

Daarbij merken we op dat Vos Transport Groep een forse groei in omvang heeft gerealiseerd, waardoor de omzet inmiddels in de categorie € 100 – € 150 mln. valt. Van der Wal is door een aanpassing van de criteria door Logistiek.nl nu ingeschaald in de categorie middelgroot.

De innovatiecriteria

Vorig jaar waren er twee categorieën innovatie zichtbaar in de Top 100 lijst; voor iedere categorie werden maximaal 5 sterren toegekend. Dit jaar zijn deze categorieën zichtbaar uitgesplitst in 6 onderdelen, waarvoor per onderdeel maximaal 5 punten worden toegekend. Daarmee ontstaat meer inzicht in de wijze waarop innovatie wordt beoordeeld. Meer inzicht is positief. Maar dit roept ook aanvullende vragen op:

 1. De systematiek van de index gaat er kennelijk van uit dat alle logistieke dienstverleners op alle 6 thema’s moeten innoveren om een hoog aantal punten toebedeeld te krijgen. Maar is dat wel terecht? Verdient elk van de 6 thema’s voor iedere logistieke dienstverlener een gelijke weging?
 2. Wordt er niet te veel gewicht toegekend aan certificeringen zoals BREEAM om de score te bepalen, en zou het ontbreken van zo’n certificaat niet extra nadelig kunnen zijn voor de scores van de segmenten die worden aangemerkt als klein en middelgroot? Juist in die segmenten is certificering soms minder noodzakelijk of wegen de certificeringskosten niet op tegen de baten.

Dat innovatie meeweegt in de bepaling van de Top 100 is toch positief?

Helemaal mee eens! Goed om op te merken dat de door Logistiek.nl gepubliceerde Top 100 tenminste één van de weinige is die innovatie meeweegt en dat er ook in de publiciteit daaromheen aandacht wordt besteed aan innovatie. Wat i2o betreft zou dat nog veel sterker mogen en moeten. Innovatieve ondernemingen in de sector verdienen ongeacht hun omvang alle aandacht en lof.

12 ondernemingen uit de Top 100

Een deel van de 12 ondernemingen die niet meer zijn opgenomen in de Top 100 heeft niet meer meegewerkt aan de enquête en is om die reden uit de Top 100 verwijderd. Een intrigerende maar onbeantwoorde vraag is waarom deze ondernemingen dit jaar niet hebben meegewerkt. Eén van de 12 ondernemingen is TSN Groen: een onderneming die op het gebied van duurzaamheid en innovatie veel podium krijgt en is uitgeroepen tot Duurzaamste Bedrijf van Nederland 2021. Toch scoorde TSN vorig jaar slechts 6 van de 10 innovatiesterren. En nu dus niet meer opgenomen in de lijst: opmerkelijk!

Duidelijkere toelichting over de selectie van logistieke dienstverleners die in aanmerking komen voor de Top 100

Bij de publicatie door Logistiek.nl van de nieuwe Top 100 is nu een korte toelichting opgenomen over de selectie van ondernemingen die in aanmerking komen:  ‘de focus ligt op bedrijven in de contract- en distributielogistiek, die de goederen op- en overslaan en mogelijk bewerken in een warehouse. Dit betekent dat pure bulkvervoerders, post- en koeriersdiensten, verhuizers, spoor- en binnenvaartoperators, expediteurs en andere partijen niet vallen onder de doelgroep van deze top-100. Bij sommige grotere bedrijven … hebben we alleen de bedrijfsonderdelen meegeteld die zich richten op deze activiteiten. Op deze manier houden we een ‘level playing field’ om de prestaties van bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken.’

Goed dat deze toelichting nu direct bij de toelichting op de publicatie van de Top 100 is opgenomen. Daarmee is in ieder geval duidelijk waarom een aantal ondernemingen dat zich ook bezighoudt met logistieke dienstverlening tegen de verwachting in niet in de Top 100 is vermeld. Om op de lijst te komen moet je passen binnen deze afbakening, een uitnodiging krijgen om deel te nemen en daadwerkelijk deelnemen door de enquête in te vullen.

Vergelijkbaarheid is altijd een uitdaging: geen onderneming is hetzelfde, hoe ga je ondanks de verschillen toch zo objectief mogelijk beoordelen en ranken? Een beperking van de selectie van ondernemingen komt de vergelijkbaarheid ten goede. Maar dit heeft ook een nadeel.

Beperking van de Top 100 is een nadeel als je deze wilt gebruiken voor je keuze van een logistiek dienstverlener

Het nadeel van een beperkte selectie is dat je op voorhand heel veel ondernemingen binnen de logistieke dienstverlening uitsluit. Vooral als je de Top 100 wilt gebruiken om een keuze te maken voor de best passende logistiek dienstverlener.

Als je specifiek zoekt naar logistieke ondernemingen die zich onderscheiden op het gebied van innovatie zou je ook de volgende websites kunnen raadplegen:

Lange termijn succes – i2o

Innovatie is één van de drivers van lange termijn succes en kent meerdere verschijningsvormen. Het benutten van data is één van de belangrijke innovatiethema’s waarmee wij onze klanten in de sector transport en logistiek dagelijks ondersteunen. Maar we helpen ook andere randvoorwaarden voor lange termijn succes te realiseren, zoals het kiezen van een goede strategie, het effectiever maken van je managementteam en organisatie, het verbeteren van processen en projecten en het optimaliseren van je finance functie. Om een integraal inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten voor jouw onderneming hebben wij onze Integrale Ondernemingsscan® ontwikkeld: de pitstop voor jouw logistieke onderneming.

Contact?

Triggert deze blog? We gaan graag met je in gesprek. Via onderstaande button kun je je contactgegevens achterlaten. Wij nemen dan snel contact met je op.