Blog

Top 100 logistieke dienstverleners vooral gebaseerd op omvang. Dat is een gemiste kans!

Top 100 logistieke dienstverleners

Wat ons betreft verdienen de koplopers in innovatie met een omvang tot € 100 mln. een veel hogere plaats op de lijst.

Inmiddels hebben we een update geschreven n.a.v. de Top 100 logistieke dienstverleners 2022.

De index

De top 100 logistieke dienstverleners 2021 is vorige week weer gepubliceerd. De lijst is samengesteld op basis van een index die is ontwikkeld door Buck Consultants International. Het blijkt dat de omvangscriteria (aantal medewerkers, omzet, en aantal vierkante meters warehousing) voor per saldo 70% meewegen in de index. De overige 30% wordt bepaald door innovatiecriteria (maximaal 10 sterren: 5 voor duurzaam transport, warehousing en arbeid en 5 voor warehouse operatie, ketenregie en digitale platforms). Iedere index is natuurlijk het resultaat van een keuze en dus voor discussie vatbaar. Wat ons betreft is de keuze die hier gemaakt is ongelukkig. ‘Groot’ is nooit een synoniem voor ‘groots’; daar is meer voor nodig.

Wat die omvangscriteria betreft: als je lean bent georganiseerd, of vanwege optimaal gebruik van een flexibele schil met minder eigen medewerkers en/of minder vierkante meters dezelfde omzet kunt realiseren, sta je laag op de lijst of zak je in de ranking. Het omgekeerde is ook waar: wil je stijgen, huur dan wat vierkante meters bij. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn!

Doel van de top 100

Veel logistieke ondernemingen die een plaats hebben bemachtigd op de lijst of zijn opgeschoven naar boven roeren zich op LinkedIn. Dat is begrijpelijk. De top 100 is een erkenning van succes. Maar betekent dat ook dat potentiële klanten eerder voor jouw onderneming kiezen als je op deze lijst staat en omhoog schuift? Dat is maar de vraag. Rationeel gezien zal een keuze gemaakt worden voor de logistieke onderneming met de best passende waardepropositie.

Omvang geen doel op zich

Die waardepropositie wordt vaak niet doorslaggevend bepaald door omvang. Groei in omvang zou nooit een doel op zich moeten zijn, maar altijd een afgeleide van andere ondernemingsdoelen. Schaalgrootte kan nodig zijn om ondernemingsdoelen te realiseren. Maar grote omvang kan ook een handicap zijn.

Innovatie kan wel onderscheiden

Innovatie kan daarentegen wel degelijk het verschil maken en je onderneming onderscheiden van de concurrentie; daar zijn talloze voorbeelden van.

Hoe ziet de lijst er uit als innovatie voor 90% meeweegt?

Dan ziet de lijst er heel ander uit. Binnen de top 10 zijn de verschuivingen beperkt omdat er een positieve correlatie bestaat tussen omvang en innovatie. Simon Loos valt uit de top 10 en zakt naar plaats 20 en Kühne Nagel idem van plaats 6 naar 22, ten faveure van Mainfreight Nederland en Bleckmann.

Binnen de top 11-100 zijn er een aantal veel opmerkelijkere verschuivingen. We noemen alleen de meest positieve (die tenminste 20 plaatsen naar boven schuiven en 7 of 8 innovatiesterren scoren):

  • Schotpoort Logistics heeft de hoogste score voor innovatie (8 van de maximaal 10 sterren) in de omzetcategorie € 10-50 mln. Een koploper dus op het gebied van innovatie, die aantoont dat omvang geen voorwaarde daarvoor is. Schotpoort zou in onze lijst opschuiven van 54 naar 15 (een verschil van 39).
  • In de categorie € 50-100 mln. scoren ook Flex en Tielbeke 8 innovatiesterren. Flex schuift van plaats 36 naar plaats 16, een verschil van 20, en Tielbeke van plaats 39 naar plaats 18, een verschil van 21. Van der Wal (42 plaatsen van 66 naar 24) scoort in deze omzetcategorie 7 innovatiesterren.
  • Jan Krediet (van 78 naar 13, 65 plaatsen opgeschoven), Vos Transport (niet te verwarren met Vos Logistics; 69 plaatsen van 83 naar 14), en CTS Group (36 plaatsen van 57 naar 21)  scoren 7 innovatiesterren in de categorie met een omvang van € 10-50 mln.
  • Versteijnen Logistics (33 plaatsen van 65 naar 32), Hollander Barendrecht (53 plaatsen van 86 naar 33) en HST Groep (24 plaatsen van 71 naar 47) scoren 7 innovatiesterren in de categorie met een omvang van € 50-100 mln.

Er zijn meer ondernemingen die 7 en 8 innovatiesterren scoren, maar dit leidt tot minder opvallende verschuivingen in de top 100.

Innovatiewinnaars

Wat ons betreft zijn de ondernemingen hierboven de echte winnaars en verdienen zij een veel hogere plaats op de top-100 lijst. Zij tonen aan dat ook ondernemingen tot € 50 respectievelijk € 100 mln. voorop kunnen lopen in innovatie.

Volledigheid van de lijst

Het valt ons overigens op dat veel logistieke ondernemingen, die je in de top 100 zou verwachten, ontbreken op de lijst. Bij gebrek aan informatie daarover blijft het gissen wat de reden daarvan is. Zou het kunnen zijn dat een aantal van de ontbrekende ondernemingen niet heeft willen meewerken omdat ze de wijze waarop de top 100 nu bepaald wordt niet serieus kan nemen?

Lange termijn succes – i2o

Innovatie is één van de drivers van lange termijn succes en kent meerdere verschijningsvormen. Het benutten van data is één van de belangrijke innovatiethema’s waarmee wij onze klanten in de sector transport en logistiek dagelijks ondersteunen. Maar we helpen ook andere randvoorwaarden voor lange termijn succes te realiseren, zoals het kiezen van een goede strategie, het effectiever maken van je managementteam en organisatie, het verbeteren van processen en projecten en het optimaliseren van je finance functie. Om een integraal inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten voor jouw onderneming hebben wij onze Integrale Ondernemingsscan® ontwikkeld: de pitstop voor jouw logistieke onderneming.

Contact?

Triggert deze blog? We gaan graag met je in gesprek. Via onderstaande button kun je je contactgegevens achterlaten. Wij nemen dan snel contact met je op.

De nieuwe top 100

 

We hebben de scores en index zoals vermeld op de ’top 100 logistieke dienstverleners’, zonder eigen beoordelingswerkzaamheden, als uitgangspunt genomen voor deze blog, en het opnieuw bepalen van de plaatsen op deze lijst op basis van een andere weging.