Cooperate Green

'ESG zien wij als een kans om organisatie doelstellingen en activiteiten af te stemmen op de bijdrage aan mens, milieu en maatschappij. Het is onze passie om organisaties hierbij te ondersteunen zodat we met elkaar bijdragen aan een mooiere wereld.'

ESG duurzaamheid en CSRD

Samenwerking Cooperate Green en i2o

De samenwerking tussen Cooperate Green en i2o is ontstaan vanuit de onze gezamenlijke wens om ondernemers in transport en logistiek te  inspireren en ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Cooperate Green en i2o zijn heel complementair. Cooperate Green heeft als missie ‘de wereld en ondernemingen duurzamer maken’. i2o helpt ondernemers met strategieontwikkeling, waarbij duurzaamheid één van de (meest uitdagende) strategische thema’s is, met het benutten van data en het bieden van inzicht om de realisatie van de strategische doelstellingen te monitoren en zo nodig tijdig bij te sturen en om daarover te rapporteren. i2o maakt onder meer de CO2 footprint voor transportondernemingen inzichtelijk en draagt bij aan het meten en rapporteren over duurzaamheid.