Klantcase

Transport en Logistiek (1)

Transport

Optimaliseren data en realiseren stuurinformatie

Klantvraag

Een internationale transportonderneming heeft flink geïnvesteerd in ICT, onder meer in:

  • Boordcomputers van Groeneveld in combinatie met Greensuite, het fleet management systeem (FMS)
  • Ultimo: werkplaats/onderhoud materieel
  • AFAS Profit: financieel (deel van de groep en consolidatie) en payroll
  • RoadRunner: transportmanagementsysteem (TMS)
  • Microsoft Dynamics/Boltrics voor financieel en WMS voor een onderdeel van de groep
  • Scan Sys voor de verwerking van inkoopfacturen.
  • JET Reports voor managementrapportages uit Dynamics

Zoals we vaak in de praktijk constateren was ook hier sprake van veel inefficiency en gebrekkige stuurinformatie. Dat kwam met name vanwege het niet goed op elkaar afgestemd zijn van de diverse ICT-systemen.

Onze aanpak

Wij hebben de technische koppelingen tussen AFAS en Boltrics geoptimaliseerd. Daarbij hebben we checks ingebouwd op de volledige en juiste data-overdracht.

Vervolgens hebben we de technische koppelingen tussen Ultimo, Scan Sys en AFAS geoptimaliseerd.  De volgende stap is het optimaliseren van de datastructuur en het opzetten van stuurinformatie d.m.v. Power BI.

Wat levert dit op?

Kortom: administratieve efficiencyslag gerealiseerd, operationele efficiencyverbetering en stuurinformatie volgen.